Dobermann Pedigrees
AILEEN V. WESER-EMS
DZB103174
9.8.1987
Female
Colour: Brown
Breeder: R. Speckmann, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland http://kotisivu.mtv3.fi/pedigrees/
KIP V. ROTENFELD
DZB92220
 GUY'S HILO V. NORDEN STAMM
DZB88881
 BRYAN V. FORELL
S26273/68
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
 CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
 KIRA V. ROMBERG
DZB78325
 BINGO V. DORNBERG
DZB71115
 ILKA V. ROMBERG
DZB76897
 GUNTHERSFORST BURGA
SF17085/70
 TEX V. FRANKENLAND
N873/70
 BORIS V. HAGENSTOLZ
DZB78945
 LADY V. FRANKENLAND
DZB80001
 GUNTHERSFORST JASMIN
SF10177/66
 CLIFF OF FAYETTE CORNER
SF02165/66
ÖHZB DP 78711
 GUNTHERSFORST CARMEN
SF02736/63
 HUMMEL V. ROTENFELD
DZB87225
 AXEL V. FERROLHEIM
NHSB714281
 JÜRGEN V. HAGENSTERN
NHSB556344
DZB83285
 BONNI V. FORELL
DZB80937
 DONA V. EICHENHAIN
DZB80245
 AMANDA V. STIFTHUB
DZB83123
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 HESTA V. ELLENDONK
DZB78561
 ALFA V. ROTENFELD
DZB80714
 MECKIE V. FÜRSTENFELD
DZB78342
 BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
 CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
 BRENDA V. EICHENHAIN
DZB79204
 ARCO OF FAYETTE CORNER
DP7759
 HELLA V. FORELL
DZB77433
ETA V. HERMANNBRUCH
DZB95635
 JOCAR V. STÖBERHAI
DZB89080
 CÄSAR V.D. ROTMANSHOEVE
NHSB632273
HERTOG ESGER V. STOLTENBORG
NHSB418379
RADO V. FÜRSTENFELD
NHSB384790
DZB79141
KORANA
NHSB383316
HISKY BELLA V.D. ROTMANSHOEVE
NHSB440423
MIKO V. FÜRSTENFELD
NHSB344391
DZB78340
CYNIA
NHSB381679
Nr.rej.1651/62/x
Imp.(Pölen)
(13.7.1962)
(IBDESZ Nr.rej. 742/60/X 
- NELLA Nr.rej. 439/54/X)
(Breeder: Maria Winiarska, Sopot, Poland)
 ETA V. STÖBERHAI
DZB83522
 ERO V. ROTBAHTAL
DZB80773
 BUB V. WEISSEN THURM
DZB78358
 CILLA V. ROTBACHTAL
DZB79199
 DINA V. STOLZENFEST
DZB81182
 ANDY V. EICHENHAIN
DZB78667
 BIENE V. STOLZENFEST
DZB80076
 ATTI V. HERMANNBRUCH
DZB92309
 ALI V. GOLDBACH
DZB86868
 LUX V. STEINWEG
DZB83456
 PRINZ V. FORELLENBÄCHLE
DZB81444
 CONNY V. STEINWEG
DZB79477
 ASTA V. MAISENBACHTAL
DZB82984
 BODO V. GRAVENBRUCH
DZB81748
 ANKA V. TAUBEGRUND
DZB81701
 GERRA V. STÖBERHAI
DZB86344
 NICK V. NORDBURG
DZB81609
 ANDY V. EICHENHAIN
DZB78667
 ANUSCHKA V. GRINGILA
DZB80194
 ETA V. STÖBERHAI
DZB83522
 ERO V. ROTBAHTAL
DZB80773
 DINA V. STOLZENFEST
DZB81182

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees - Finland
http://kotisivu.mtv3.fi/pedigrees/