Dobermann Pedigrees
ALCOR V. MILLSDOD
AKCSBA361744
8.8.1941
male
colour: Black
breeder/Owner: Mrs A. Ernest Mills, USA
AK © Dobermann Pedigrees - Finland
WESTPHALIA'S URANUS
AKCSBA355370
PERICLES OF WESTPHALIA
AKCSB A169573
KURT V.D. RHEINPERLE-RHEINGOLD
AKCSB857104
ASTOR OF WESTPHALIA
AKCSB 901610
ANITA ZUR IMMERMANHOHE
DZB45544
PRINCESS LATONA OF WESTPHALIA
AKCSB 971721
ASTOR OF WESTPHALIA
AKCSB 901610
BAJADERE OF HIGHLARCHES
AKCSB827362
JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
CHERLOC V. RAUFELSEN
DZB47216
HELIOS V. SIEGESTOR
DPZ39728
PRINCESS V. SIMMENAU
DPZ42091
(ALICE) BELLA V.D. SONNENHÖHE
DZB46185
DEWALD V. LUDWIKSBURG
AKCSB830054
ASTA II V.D. SONNENHÖHE
DZB41750
MAIDA V. COLDOD
AKCSBA336875
CARLO V. BASSEWITZ
AKCSB819773
BOBY V. HOHENZOLLERNPARK
AKCSB844978
FIGARO V. SIGALSBURG
AKCSB647311
CORINA V. SIGALSBURG
DZB27620
FIFFI V. HEIMFELD
AKCSB761810
ALTO V. SIGALSBURG
DZB23417
URSULA V. LUGUMKLESTOR
INKA V. LINDENHOF
AKCSBA003338
MUCK V. BRUNIA
DZB44392
LUZ V. RODELTAL
AKCSB924180
HELLA V.D. WINTERBURG
DZB40909
AKCSB733229
CORA V. RUPPERTSBURG
AKCSB886385
HAMLET V. HERTHASEE
DZB41151
ADA V. ADELSHÖHE
D.P.Z.B.25976
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009