Dobermann Pedigrees
ALEXANDRA
NHSB1025922
17.4.1978
Female
Colour: Black
Breeder: R. Liesenmeyer, Amsterdam, Holland
A-K © Dobermann Pedigrees - Finland http://kotisivu.mtv3.fi/pedigrees/
 NERO V.D. BEEMSTERHOEVE
NHSB944541
21.1.1977*brown)
 ALVA V. FRANCKENHORST
NHSB576278
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 ODIN V. FORELL
DZB777769
 CITA GERMANIA
DZB77767
 AMARILDA V.D. WACHENBURG
DZB81849
NHSB509518
 ERO V. EICHENHAIN
DZB80542
 COSTA V. EICHENHAIN
DZB79719
 EDDA V.D. WESTFALENHALLE
DZB83516
 FRIDO V. STOLZENFEST
DZB81662
 BOY V. STOLZENFEST
DZB80074
 DRAGA V. LORENZBRUNNEN
DZB79930
 ONDRA V. ROMBERG
DZB79752
 BARRY V. ACKERSTEIN
DZB77006
ILKA V. ROMBERG 
DZB76897
 ASTRA V. NIEUW-DIJK
NHSB877429
(2.2.1976*black)
(Breeder: H. Seijkens, Didam-Gld. Holland)
 HERTOG LUMP V. STOLTENBORG
NHSB577967
CHICO V. FORELL
DZB81130
 ODIN V. FORELL
DZB777769
 CITA GERMANIA
DZB77767
 CITA V.D. MOLENSCHANS
NHSB461609
 HERTOG ESGER V. STOLTENBORG
NHSB418379
 GRAVIN GIPSY V. NEERLANDS STAM
NHSB405095
 HERTOGIN OLIVE V. STOLTENBORG
NHSB669098
 JÜRGEN V. HAGENSTERN
NHSB556344
DZB83285
 BONNI V. FORELL
DZB80937
 DONA V. EICHENHAIN
DZB80245
 HERTOGIN ERNA  V. STOLTENBORG
NHSB418388
 RADO V. FÜRSTENFELD
NHSB384790
DZB79141
 KORANA
NHSB383316

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009

PRINCE NHSB1025914 Black Male
ANDRE NHSB1025915 Brown Male
ANCOR NHSB1025916 Brown Male
BAY NHSB1025917 Isabella Male
KANJER NHSB1025918 Black Female
HERTA NHSB1025919 Black Female
KORONA NHSB1025920 Black Female
ANGEL NHSB1025921 Black Female
ALEXANDRA NHSB1025922 Black Female
FRYA NHSB1025923 Blue Female


© Dobermann Pedigrees - Finland
http://kotisivu.mtv3.fi/pedigrees/