ALFREDO V. BERKELDERHOEVE
NHSB385411
3.3.1966
Male
Colour: Black
Breeder: H. G. Berkelder, te Hangelo, Holland
A & K © Dobermann Pedigrees http://koti.mbnet.fi/dob/
 MIKO V. FÜRSTENFELD
DZB78340
 BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 INKA V.D. NORDBURG
DZB74721
 NORD GERMANIA
DZB69617
 EDDA V.D. NORDBURG
DZP70222
 CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 CARMEN V. FELSINGPASS
DZP71553
 IGON V. NAUNHOF
DZB64406
 HEDE V. FELSINGPASS
DZB64415
 HERTOGIN BRIGITTE V. STOLTENBORG
NHSB330490
 FALKO V. HAGENSTOLZ
DZB76522
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 KITTY V. HAGENSTOLZ
DZB70083
 AMOR V. HAUS BORMES
DZB47/552
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 LASSIERA
NHSB247857
FRIJWALDO V. THOMASVAER
NHSB188011
(20.1.1957)
 GRAAF IDO V. NEERLANDS STAM
NHSB150753
 AMSEL V. BRABECKHOF
DZB74840
 SONJA V. BACKENHAGEN
NHSB239205
 BOBB
NHSB181655
 ADDI V. BRABECKHOF
DZB74839

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009

ALFREDO V. BERKELDERHOEVE NHSB385411 Black Male
ADAMO V. BERKELDERHOEVE NHSB385412 Black Male
AKIM V. BERKELDERHOEVE NHSB385413 Black Male
ADA V. BERKELDERHOEVE NHSB385414 Black Female
AGRIPPINA V. BERKELDERHOEVE NHSB385415 Black Female
ASTA V. BERKELDERHOEVE NHSB385416 Black Female
ASTRID V. BERKELDERHOEVE NHSB385417 Black Female
AUKJE V. BERKELDERHOEVE NHSB385418 Black Female

© Dobermann Pedigrees
http://koti.mbnet.fi/dob/