Dobermann Pedigrees
ANDOR TOM KYLE
DZB85141
14.8.1973
Male
Colour: Black
Breeder: T. Plambeck-Classen, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland   http://koti.mbnet.fi/dob/
 INO V. HAGENSTERN
DZB82886
 DJANGO V. EICHENHAIN
DZB80243
 RONDO V. FORELL
DZB79038
 ARCO OF FAYETTE CORNER
DZB7759
 CITA GERMANIA
DZB77767
 HELLA V. FORELL
DZB77433
 BINGO V. DORNBERG
DZB71115
 VILJA GERMANIA
DZB76656
 SONJA V.D. BRÜNOBURG
DZB79513
 BORIS V. FALKWEG
DZB78266
 JAGO V. FÜRSTENFELD
DZB77551 
 ANNI V. HEGGRABEN
DZB76565
 FESTA V. HEIDERHOF
DZB78468
 FALKO V. HAGENSTOLZ
DZB76522
BIENE V. BRAUHOF
DZB77425
 ANJA V.D. EDELTANNEN
DZB82176
 ARRO V. MEYERHOF
DZB80768
 FRIDO V. EHRENREICHEN
DZB79808
 FELS V. MARTINESEE
DZB77981
 ERLE V. EHRENREICHEN
DZB78023
 ASSY V. BRAUNSCHWEIG
DZB78854
 BLITZ V. ROGGENFELDE
DZB77049
 FEE V.D. SÄNGERHOCHBURG
DZB77821
 CILLI V. PETERSHÜGEL
DZB80919
 EICK V. HEIDEHOF
DZB78163
 FALKO V. HAGENSTOLZ
DZB76522
BIENE V. BRAUHOF
DZB77425
 CARMEN V. SCHÖNTAL
DZB77975
 ASTOR V. SCHIMMEL SCHULZ HEIDE
DZB75841
 BELLA V. SCHÖNTAL
DZB76292

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://koti.mbnet.fi/dob/