ANKA V.D. SIEGFRIEDSHÖH
DZB80211
female
brown
born: 30.3.1967
breeder: S.Pohl, Germany
 
 
 MECKIE V. FÜRSTENFELD
DZB78342
 BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 INKA V.D. NORDBURG
DZB74721
 NORD GERMANIA
 EDDA V.D. NORDBURG
 CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
  LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 ALF V. HAGENFREUND
 DINA V. KLOCKENHOF
 CARMEN V. FELSINGPASS
DZP71553
 IGON V. NAUNHOF
 EDDA V.D. NORDBURG
DZP70222
 VERA V. HAUS JÜNEMANN
DZB78800
 ERGO V. LIEBETHALERGRUND
DZB77608
 DIRK V. GOLDBERG
DZB76137
 MUCK V. HAGENSTOLZ
DZB74271
 NETTE V. HAGENSTOLZ
DZB74280
 BALBY V. DOBERMANNHOF
DZB74598
 CARLO V. OELBERG
 BALBY V. ALTENRHEINERWEG
 ERLE V.D. MARKALDENHOVEN
DZB77148
 HARRY V. SÜBERZIRK
DZB74742
 ALF V. ORANIEN
 FREYA V. KATZOVENBLUT
 ASTRIED V. NEUBENDENHEIM
DZB70679
 FALK V. BUCHENHAIN
 HEXE V. KLEINWALDHEIM

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009