Dobermann Pedigrees
ARANY-SARKANY ÆBODZAÆ
N06751/77
12.6.1975
Female
Colour:
Breeder: Ferencz Csaba, Hungary 
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland   http://kotisivu.mtv3.fi/pedigrees/
ARIEL V. DONAUTAL
CSHPK/S9/68/72
 JACK V. WEINBERGE
DZB78237
 JACK V. SPESSART
DZB77000
 CITTO V. FÜRSTENFELD
DZB76169
 GOLDINE V. SPESSART
DZB75105
 ELKE V. WEINBERGE
DZB76804
 CITTO V. FÜRSTENFELD
DZB76169
 BIANCA V. HEIMDALL-WÖLFL
DZB71094
 ANNABELLE V. KLIPPENECK
DZB79915
 JACK V. WEINBERGE
DZB78237
 JACK V. SPESSART
DZB77000
 ELKE V. WEINBERGE
DZB76804
 ANJA V. KASTANIENHOF
DZB78803
 BLITZ V. COMBURG
DZB77455
 BLANKA V. HOHENWÜRZBURG
DZB77724
 GYOGY NAPLEMENTHE ARRY
METDOB1374
 DELPHIN V. WEINBERGE
DZB81328
 NORIS V. WEINBERGE
DZB79019
 BLITZ V.D. COMBURG
DZB77455
 HALLA V. WEINBERGE
DZB77909
 JULIANE V. WEINBERGE
DZB78242
 JACK V. SPESSART
DZB77000
 ELKE V. WEINBERGE
DZB76804
 BELVAROSI SONJA CLAUDIA
METDOB729
 NICKI
METDOB547
 *****
 *****
 FATMA FATI Z GORY PRZMYSLAWA
METDOB489
 *****
 *****

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees - Finland
http://kotisivu.mtv3.fi/pedigrees/