Dobermann Pedigrees

ARI V. SIGALSBURG
DPZ23418
AKCSB517070
24.3.1923
Male
Colour: Black
Breeder: J. Sigal, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland
LUX V.D. BLANKENBURG
DZB6560
BURCHEL V. SIMMENAU
DZB6238
ARNO V. GLÜCKSBURG
DZB4216
BAYARD V. SILBERBERG
DZB1598
FEE V.D. BÖRDE
DZB3042
GUDRUN V. HORNEGG
DZB8130
MORITZ V, BURGWALL
DZB1055
HELGA V.D. PFALZ V. HORNEGG
DZB713
ASTA VOSS
DZB6237
EDELBLUT V. JÄGERHOF
DZB4691
PRINZ MODERN V. ILM-ATHEN
DZB683
TATJANA V. JÄGERHOF
DZB7787
SENTA V. JÄGERHEIM
(Not Reg.)
(17.1.1911)
THEO V.D. FUNKENBURG
DZB779
LIESEL V. SEEBERG
(Not Reg.)
LOTTE V. RÖNECKENSTEIN
DZB20691
ALEX V. FINOHÖHE
DZB8754
ACHIM V LANGERODE
DPZ6127
PRINZ LEUTHOLD V. HORNEGG
DZB1982
ASTA V. STARKENBURG
DZB6073
LEDDY V.D.BLANKENBURG
DPZ6489
BURCHEL V. SIMMENAU
DZB6238
ASTA VOSS
DZB6237
DORA V. WIESENGRUND
DZB8080
TROLL V.D. BLANKENBURG
DPZ6334
BELLING V. BERLIN
DZB1945
ASTA VOSS
DZB6237
   LEA V. WIESENFELS
DZB5599
GRAF TEJA HERTZYNIA
DZB 1843 
LIESEL V. DAMBAHTAL

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009