Dobermann Pedigrees
ASTA V. ASSELBURG
DZB71881
14.4.1954
Female
Colour: Black
Breeder: E. Letzner, Germany
A-K © Dobermann Pedigrees - Finland http://kotisivu.mtv3.fi/pedigrees/
 CARLO V. HOF ARDEY
DZB68893
BENNO V.D. SALZESTADT
DZB48/1199
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 ASTA V. STRUTHIO
DZB47/206
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 DOHLE V. STAHLHELM
DZB55725
 ALFA V.D. GEER
DZB57472
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
 BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
ADDI V. GROSS HAGEN
DZB55548
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 MIRA V. HAGENSTOLZ
DZB52428
 BRITTA V.D. MARGARETENHÖHE
DZB68066
TROLL V.D. EVERSBURG
DZB 48/716
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 CHRISTEL V.D. BRÜNOBURG
DZB56849
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 UNRUH V. SANDBERG
DZB54045
 BÄRBEL V. LLOYDACKER
DZB 48/801
 FALCO V. STAHLHELM
DZB57083
 ZAR V. STAHLHELM
DZB52537
 ASSI V. SÜDHARZ
DZB53658
 ARNHILD
V. LLOYDACKER
DZB47/42
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 DORA V. NYMPHENBURG
DZB

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees - Finland
http://kotisivu.mtv3.fi/pedigrees/