Dobermann Pedigrees
ASTOR V. EXTERNBERG
DZB75553
L.O.F.4388
15.12.1959
 Male
Colour: Black
 Breeder: Rudolph Knoop, Dortmund, Germany
A-K © Dobermann Pedigrees - Finland http://kotisivu.mtv3.fi/pedigrees/
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
AJAX V. SIMBACH
DZB53728
CAROLA V. SÜDHARTZ
DZB54675
AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47074
DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
ASTA V. GROSS HAGEN
DZB55550
DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
AJAX V. SIMBACH
DZB53728
CAROLA V. SÜDHARTZ
DZB54675
ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
ASTA V. GROSS HAGEN
DZB55550
BRIXI V. HAFFKRUG
DZB71104
BORDO V. WOLTERSGRUG
DZB63833
BERND V.D. GRÜBELSMÜHLE
DZB55552
ALF V. STEIGER
DZB52375
MIGNON V. WIESENGRUND
DZB53463
(FRIDO V. FAUFELSEN DZB51456 - 
GRILLE V. WIESENGRUND)
ALRAUNE V.D. WÜSTENEI
DZB47/90
CARLO V. FUHSENGRUND
DZB55637
LISA V.D. HANSEATENBURG
DZB55709
HELLA V.D. DOMKOPPEL
DZB66243
BERND V.D. GRÜBELSMÜHLE
DZB55552
ALF V. STEIGER
DZB52375
MIGNON V. WIESENGRUND
DZB53463
(FRIDO V. FAUFELSEN DZB51456 - 
GRILLE V. WIESENGRUND)
BIANCA V.D. WÜSTENEI
DZB47/84
CARLO V. FUHSENGRUND
DZB55637
LISA V.D. HANSEATENBURG
DZB55709

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees - Finland
http://kotisivu.mtv3.fi/pedigrees/