ASTOR V. GRENZWEG
DZB70415
17.11.1952
male
colour: black
breeder: A. Ohlbrock, Germany

© Dobermann Pedigrees http://www.sunpoint.net/~doberman
BORDO V. ANGELBURG
DZB65323
 CASSO V. KLEINWALDHEIM
DZB47/288
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
 BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 ALF V. STEIGER
DZB52375
 MONA V. BISMARCKSÄULE
DZB52997
 HERTA V.D. BRÜNOBURG
DZB47/478
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 AJAX V. ILLERBLICK
DZB51797
 ASTA V. ECKARTSBURG
 UNRUH V. SANDBERG
DZB54045
 ARTUS V. FÜRSTENLAGER
DZB52820
 ALFA V. HOLLINGER
DZB
ILLA V.D. LEINENSTADT
DZB64520
 DERBY V.D. BRUNOBURG
DZB47/30
 AXEL GERMANIA
DZB55871
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 FANNY V. PFEDDERSHEIM
DZB52613
 UNRUH V. SANDBERG
DZB54045
 ARTUS V. FÜRSTENLAGER
DZB52820
 ALFA V. HOLLINGER
DZB
 GRÄFIN V. PAULINENHOF
DZB49/1365
 FELS V.D. BARLINGE
DZB54213
 ALF V. STEIGER
DZB52375
 HEIDE V. SCHWETZINGEN
DZB52987
 CARMEN GERMANIA
DZB56788
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
FANNY V. PFEDDERSHEIM
DZB52613

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://www.sunpoint.net/~doberman