ASTRID AMANDA V. FERROLHEIM
NHSB714292
female
brown
born: 22.1.1974
breeder: Ferdinand & Olga Demankoe, Holland
 
 
JÜRGEN V. HAGENSTERN
NHSB556344
DZB83285
BONNI V. FORELL
DZB80937
VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
KIRA V. ROMBERG
DZB 78325
BINGO V. DORNBERG
DZB71115
ILKA V. ROMBERG
DZB76897
DONA V. EICHENHAIN
DZB80245
RONDO V. FORELL
DZB79038
ARCO OF FAYETTE CORNER
DZB7759
CITA GERMANIA
DZB77767
HELLA V. FORELL
DZB77433
BINGO V. DORNBERG
DZB71115
VILJA GERMANIA
DZB76656 
AMANDA V. STIFTHUB
DZB83123
CHICO V. FORELL
DZB81130
ODIN V. FORELL
DZB77769
FALKO V. HAGENSTOLZ
DZB76522
IRIS V. FORELL
DZB77618
CITA GERMANIA
DZB77767
CÄSAR V. WEIDENECK
DZB71987
RENI GERMANIA
DZB74717
HESTA V. ELLENDONK
DZB78561
BASKO V. OBERDAL
DZB77579
DOLF V. ST CLEMENS
DZB74812
HELLA V. KAISERBERG
DZB76098
DIXI V. KRAKAU
DZB77280
DIRK V. GOLDBERG
DZB76137
ELKE ST CLEMENS
DZB75357
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009