Dobermann Pedigrees
BERENIKE V. NYMPHENBURG
DZB88922
26.4.1977
female
colour: black
breeder: I. Krummel, Germany

AK © Dobermann Pedigrees - Finland
EICK V. ESCHENHOF
DZB84959
  FLINT V. FORELL
DZB82339
  CHICO V. FORELL
DZB81130
 ODIN V. FORELL
DZB777769
 CITA GERMANIA
DZB77767
 KIRA V. ROMBERG
DZB 78325
BINGO V. DORNBERG
DZB71115
 ILKA V. ROMBERG
DZB76897
 FEE V. HAGENSTERN
DZB82336
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 ODIN V. FORELL
DZB777769
 CITA GERMANIA
DZB77767
 SONJA V.D. BRÜNOBURG
DZB79513
 BORIS V. FALKWEG
DZB78266
 FESTA V. HEIDERHOF
DZB78468
HELENA V. ESCHENHOF
DZB86576
 JAGO V. HAGENSTERN
DZB82064
 BONNI V. FORELL
DZB80937
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 KIRA V. ROMBERG
DZB 78325
 DONA V. EICHENHAIN
DZB80245
 RONDO V. FORELL
DZB79038
 HELLA V. FORELL
DZB77433
 ENI V. ESCHENHOF
DZB84962
 FLINT V. FORELL
DZB82339
CHICO V. FORELL
DZB81130
KIRA V. ROMBERG
DZB78325
FEE V. HAGENSTERN
DZB82336
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 SONJA V.D. BRÜNOBURG
DZB79513

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


 © Dobermann Pedigrees - Finland