BIANCA V. STOCKENBERG
DZB88053
16.5.1976
Female
Colour: Brown
Breeder: G. Gattinger, Germany
 DADO V. BEELEN
DZB82838
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 ODIN V. FORELL
DZB777769
 FALKO V. HAGENSTOLZ
DZB76522
 IRIS V. FORELL
DZB77618
 CITA GERMANIA
DZB77767
 CÄSAR V. WEIDENECK
DZB71987
 RENI GERMANIA
DZB74717
 ZITTA V.D. BRÜNOBURG
DZB81316
 ANDY V. EICHENHAIN
DZB78667
 JAGO V. FÜRSTENFELD
DZB77551
 HELLA V. FORELL
DZB77433
 RITA V. FORELL
DZB79043
 ARCO OF FAYETTE CORNER
ÖHZB DP 7759
 CITA GERMANIA
DZB77767
 DONA V. SCHÜTZENBERG
DZB84738
 DUX V. LORENZBRUNNEN
DZB79926
 WOTAN GERMANIA
DZB76660
 NIGO GERMANIA
DZB69616
 RENI GERMANIA
DZB74717
 CILLY V. LORENZBRUNNEN
DZB78339
 CITTO V. FÜRSTENFELD
DZB76169
 FRIDA V. SCHÜTZENBERG
DZB76385
 ELFIE V.D. DIETENBURG
DZB81074
 CYRAS V. HEUCHELBERG
DZB79611
 BINGO V.D. GAHNBURG
DZB77769
 IRIS V. FALTERHECKLE
DZB76267
 DINA V. BUTZENSEE
DZB78725
 FELS V. WEINBERGE
DZB77584
 GUNDA V. STERNFELS
DZB77531
A&K,Helsinki, Finland
1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009


http://www.sunpoint.net/~doberman