Dobermann Pedigrees
BIG BOY OF WHITE GATE
AKCSB572868
6.12.1926
 Male
Colour: Black
 Breeder: H. Mohr, USA
 CLAUS V.D. SPREE
AKCSB412661
BURSCHEL V. SIMMENAU
DPZ 6238
 ARNO V. GLÜCKSBURG
DZB4213
 BAYARD V. SILBERBERG
DZB1598
 FEE V.D. BÖRDE
DZB3042
 GUDRUN V. HORNEGG
DZB8130
 MORITZ V, BURGWALL
DZB1055
 HELGA V.D. PFALZ V. HORNEGG
DZB713
 ADELA V. OSTSTERN
DZB6599
(9.7.1919)
 ARTUS V. LANGERODE
DZB6131 
 PRINZ LEUTHOLD V. HORNEGG
DZB 1982 
 ASTA V. STARKENBURG
DZB6073
 SYBILLE V. SILBERBERG
DZB6120
 BAYARD V. SILBERBERG
DZB1598
 HEIDI V. SILBERBERG
DZB
 PRINSES ELFRIEDA V.D. KONINGSTAD
AKC 417156
 PRINZ CARLO V.D. KONINGSTADT
DZB9853
AKC 365521
 AJAX V. GRAMMONT
DZB 9311
 RIVALS ADONIS
NHSB 23500
 UNDINE V. GRAMMONT
DZB 8901
 WALTRAUTE V. GRAMMONT
NHSB 24939
 TROLL V.ALBTAL
DZB
 SELMA V. JÄGERHOF
DZB 4284
 ANGOLA V. GRAMMONT
AKC 433210
 RIVALS ADONIS
NHSB 23500
 FERNANDO V. MERSEBURG
DZB 3662
 HELGA V. JÄGERHOF
DZB
 UNDINE V. GRAMMONT
DZB 8901
 EDELBLUT V. JÄGERHOF
DZB 4691
 CARMEN V. KRAICHGAU
DZB 3814

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009