BRIGIT V. BUCHENBERG
NHSB746379
DZB85757
26.6.1974
Female
 Colour: Brown
Breeder: Werner Pichottka, Mülheim, Germany
CÄSAR V. BEELEN
DZB82096
FLINT V. EICHENHAIN
DZB80894
ANDY V. EICHENHAIN
DZB78667
WILMA V. FÜRSTENFELD
DZB79822
GONDA V. EICHENHAIN
DZB80943
BORIS V. HAGENSTOLZ
DZB78945
HELLA V. FORELL
DZB77433
IRA V. ROTBACHTAL
DZB82349
CHICO V. FORELL
DZB81130
ODIN V. FORELL
DZB777769
CITA GERMANIA
DZB77767
EVI V. ROTBACHTAL
DZB80777
BUB V. WEISSEN THURM
DZB78358
CILLA V. ROTBACHTAL
DZB79199

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009