Dobermann Pedigrees
BRITTA V.D. HEIDECKSBURG
SF01050/51 D
Dob.Verein Z 65614
23.4.1950
Female
Colour:
Breeder: Fritz Hildebrand, München, Germany
Owner: Ilmailuasiamies Howard T. Van De Car, Helsinki, Finland
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland   http://koti.mbnet.fi/dob/
 ACHMET V. NECKARSTOLZ
DZB59147
 ARTUS V. FÜRSTENLAGER
DZB52820
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
BRUNO V. HENSCHELBERG
DZB44509
(24.7.1929*black)
CARMEN V. BAD HEIDELBERG
DZB46037
(8.2.1931*black)
 DAISI V. SCHLOSS CAPPENBERG
DZB48916
 BOB V. FETTWEIDE
DZB45781
 BUBINE V. HAGENSTOLZ
DZB45845
 AFRA V. BAD-HEIDELBERG
DZB57415
 NERO V. GLASHOF
DZB56450
 EDEL V. NOTBURGATAL
DZB52837
 KITTY V. GLASHOF
DZB53353
RITA V. BAD HEIDELBERG
DZB51585
(black*28.4.1937)
TROLL V.D. ENGELSBURG
DZB48591
LOTTE V. BAD HEIDELBERG
DZB49740
(black*14.7.1934)
 ASTRA V. SOLLN
DZB60882
 ASTOR V. GRAFENWINK
DZB58349
 CHERRY V. JOCHBERG
DZB52780
 ASTOR V. MILLERHOF
 LISL V. ELIAS-HOLL-PLATZ
 ZUSSI V. BAYERNSTOLZ
 VARUS V. BAYERNSTOLZ
 ELLI V. BAYERNSTOLZ
 BERTINA V. KLEINERTSGARTEN
DZB57900
 ALTO V. HOHENWALDECK
 GRIMM V. SIMMENAU
 NELLI V.D. VÖLKERRUHE
 BLANKA V. REINERTSHOFEN
DZB54720
 FERRY V. PFEDDERSHEIM
 TONI V. SIMMENAU
DZB52853

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://koti.mbnet.fi/dob/