Dobermann Pedigrees
CENTAUR
S12696/60
17.5.1960
Male
Colour: Black
Breeder: Tyra V. Nilsson, Kristianstad, Sweden
 PEER V. SYLVESTER
DZB75608
S02248/58
 EMIR V. HIRSCHFELD
DZB66583
BODO V. RAFFTURM
DZB47/224
 GARANT V. HÜHNERHOF
DZB55396
 DOLLY V. NYMPHENBURG
DZB58313
 HEXE V. HÜHNERHOF
DZB57274
 ARNO V. PAPENTEICH
DZB5618?
 FREIJA V. HÜHNERHOF
DZB54502
MONI V. SYLVESTER
DZB74165
 IGON V. NAUNHOF
DZB64406
 AMOR V. HAUS BORMES
DZB48/552
 GITTA V.D. SÜCHTELNER HÖHEN
DZB58961
 HILLA V. SYLVESTER
DZB66942
 TROLL V.D. EVERSBURG
DZB48/716
 DELFI V. SYLVESTER
DZB60380
 ADDA V. MÜHLENECK
DZB75969
S5624/58
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47/74
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ASTA V. GROSS HAGEN
DZB55550
 BUNA V. MOSELLAND
DZB74314
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 BUNA V. DYK'SCHEN
DZBDZB69379
 DRAUF V. MASCHSEE
DZB63064
 LISSY V.D. SCHELLBERGEN
DZB48/838
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009