Dobermann Pedigrees

CHICO V. HAUS ASTEGG
LOI02133676
1.4.1998
Male
Colour: Black
Breeder: Dieter Mitterer, Finkenberg, Astegg, Austria
A-K © Dobermann Pedigrees - Finland
AXEL V. KATHARINENTAL
DZB107438
 ALF V. EMSTAL
DZB98309
ILO V. KIRCHBUHL
DZB90328
BINGO V. ELLENDONK
DZB86210
JAGO V. BEELEN
DZB 83381
PALMA V. ELLENDONK
DZB 81331
 CORA V. KIRCHBÜHL
DZB85487
FALK V. ROTBACHTAL
DZB80781
XANDRA V. ELLENDONK
DZB83698
 MUSE V. KIRCHBUHL
DZB93066
 BRONCO V. ZENN
DZB86325
JAGO V. BEELEN
DZB 83381
ELKE V. PFÄLZER WALDHEIM
DZB83950
CORA V. KIRCHBÜHL
DZB85487
FALK V. ROTBACHTAL
DZB80781
XANDRA V. ELLENDONK
DZB83698
ASSI V. HAUSE VENN
DZB103033
JARO V. KILLMANNSHOF
DZB93855
ELKO V. KILLMANNSHOF
DZB89927
ARRO V. BUCHENBERG
DZB83965
BONA V. KILLMANNSHOF
DZB86484
CONNY V. KILLMANNSHOF
DZB88446
BOY V.D. MÜHLENBIRKE
DZB84489
DIXI V.  STIFTHUB
DZB82288
CHRISTIANE V. OLYMP
DZB100046
ERWIN V. HAUSE EHRLICH
DZB94681
NICOLAI V. KLOSTER KAMP
DZB90519
BIANCA V. HAUSE EHRLICH
DZB92145
BRITTA V.D. ELM
DZB96402
MECKY V. FALLTOR
DZB90057
(EICK V. ESCHENHOF DZB84959 -
GISA V. FRANKENLAND DZB83786)
ANJA V.D. SIEBEN SCHWABEN
DZB92838
(JAGO V. BEELEN DZB 83381 -
CARROL V. FRANKENLAND DZB90500)
BELLA V. WESTERBERG
ÖHZB DP10421
 IKARUS V.D. KOLLAU
DZB100011
 ONIV V. GAXHARDTER WALD
DZB96128
 ILK V. GAXHARTER WALD
DZB92183
 BRONCO V. ZENN
DZB86325
 HESTA V. SONNENHOF
DZB90414
 JENNY V. GAXHARDTER WALD
DZB92640
 PUMA V. DRUIDENSTEIN
DZB91322
 HELLA V. GAXHARDTER WALD
DZB90001
 ALEXA V.D. KOLLAU
DZB93180
 BINGO V. ELLENDONK
DZB86210
 JAGO V. BEELEN
DZB 83381
 PALMA V. ELLENDONK
DZB 81331
 JANKA V.D. EDELTANNEN
DZB91000
 ANDOR TOM KYLE
DZB85141
 DEELA V. FALKENSTEIN
DZB85317
 FRANCIS V. TEUFELSFOF
DZB101666
 BASTIAN V. GOLDSCHMIEDING
DZB93657
 BINGO V. ELLENDONK
DZB86210
 JAGO V. BEELEN
DZB 83381
 PALMA V. ELLENDONK
DZB 81331
 ASSI V. LANGENHORST
DZB89470 
 GUY'S HILO V. NORDEN STAMM
DZB88881
 BIENE V. NIEDERKASSEL
DZB86317
 DONNA V. LINDENHOF
DZB94873
 ALI V. LANGENHORST
DZB89464
 GUY'S HILO V. NORDEN STAMM
DZB88881
 BIENE V. NIEDERKASSEL
DZB86317
 MARA V. LINDENHOF
DZB91034
 JAGO V.D. STOLLBURG
DZB850??
 OLLY V. STOLZENFEST
DZB84672
(BORIS V.D. WESTFALENHALLE DZB81530-
MARA V. STOLZENFEST)

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees - Finland