Dobermann Pedigrees
CRANDO V. VOLKSPARK
DZB58540
6.5.1946
Male
Colour: Black
Breeder: K. Richter, Germany
© Dobermann Pedigrees- Finland
CARLO V. ASENQUELL
DZB52137
 ARCO V. GROSS BORSTEL
DZB49343
KASSO V. AXTHÖH
DZB48271
 FALKO V. ALBERSBURG
DZB46419
(LORBAS V.D. ACHILLESBURG DZB43919 - 
DINA V. ALBERSBURG DZB44180)
 ELFI V.D. ACHILLESBURG
DZB42015
(BODO V. GOLDGRUND DZB23317-
HELA V. BASSEWITZ DZB23317)
 ADA V.D. KAISER WILHELMSBURG
DZB47708
 NAUKE V. BÜTERSBURG
DZB45974
(AMOR V. GÖTTERFELSEN DZB15435 - 
KUNIGUNDE V. BÜTERSBURG DZB42463)
 INGE V. BÜTERSBURG
DZB43580
 ATHENE V. ASENQUEL
DZB49836
 CAJAS V. HAAG
DZB48051
KASPAR V. LOBENSTEIN
DZB45876
(HELIOS V. SIEGESTOR
JESSY V. LOBENSTEIN)
 ANNI V. HAAG
DZB40168
 OTTILIE V. BÜTERSBURG
DZB46959
 AMOR V. GÖTTERFELSEN
DZB15435
(TROLL V.D. BLANKENBURG
MELITTA V. PARTHENGRUND)
 KUNIGUNDE V. BÜTERSBURG
DZB42463
ASTA V. HARKSEICHEN
DZB53903
 LALI V.D. SCHWARZWALDPERLE
DZB51709
 BLIZV. BAYERNSTOLZ
DZB46508
IKOSV. SIEGESTOR
DZB43326
 TOSKA V.D. BAYERNPERLE
DZB39988
 GERDA V.D. SCHWARZWALDPERLE
DZB49987
 AGO V.D. SCHWARZWALDPERLE
DZB42085
 ELFE V.D. BAD HEIDELBERG
DZB46918
 JESSI V. MICAHOF
DZB52798
 LALI V.D. SCHWARZWALDPERLE
DZB51709
 BLIZ V. BAYERNSTOLZ
DZB46508
 GERDA V.D. SCHWARZWALDPERLE
DZB49987
 ISOLDE V.D. KLEISSMANNSHÖHE
DZB50428
TROLL V.D. ENGELSBURG
DZB48591
DINA V.D. FINKENBURG
DZB41101

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009