Dobermann Pedigrees
 DELEGATE V.D. ELBE
AKCSBW070773
10.4.1947
Male
Colour: Black
Breeder: Hans Schmidt, USA
Owner: Ruth Castellano, USA
A-K © Dobermann Pedigrees - Finland
KAMA OF WESTPHALIA
AKCSBA702330
 WESTPHALIA'S URANUS
AKCSBA355370
PERICLES OF WESTPHALIA
AKCSB A169573
 KURT V.D. RHEINPERLE-RHEINGOLD
AKCSB857104
 ASTOR OF WESTPHALIA
AKCSB 901610
 ANITA V. IMMERMANHÖHE
DZB45544
 PRINCESS LATONA OF WESTPHALIA
AKCSB 971721
 ASTOR OF WESTPHALIA
AKCSB 901610
 BAJADERE OF HIGHLARCHES
AKCSB827362
 JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
 CHERLOC V. RAUFELSEN
DZB47216
 HELIOS V. SIEGESTOR
DPZ39728
 PRINZESS V. SIMMENAU
DPZ42091
 BELLA (ALICE) V.D. SONNENHÖHE
DZB46185
 DEWALD V. LUDWIGSBURG
AKCSB830054
 ASTA II V.D. SONNENHÖHE
DZB41750
 ALMA V. MOLNAR
AKCSB A504130
 WESTPHALIA'S RAJAH
AKC A250251
 KURT V.D. RHEINPERLE-RHEINGOLD
AKCSB857104
 ASTOR OF WESTPHALIA
AKCSB 901610
 ANITA V. IMMERMANHÖHE
DZB45544
 JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
 CHERLOC V. RAUFELSEN
DZB47216
 BELLA (ALICE) V.D. SONNENHÖHE
DZB46185
 TESSA V. HIRSCHBERG
AKC A190519
 ALTO V. TOMAHOF
AKCSB 840161
BIG BOY OF WHITE GATE
AKCSB572868
 FREDA V GROSSMOUNT
AKCSB
 THELMA V. BENNO REICHBURG
AKCSB920102
 PRINCE ARNO OF SADDLEBROOK
AKCSB
 DELMA V BURGFRIED
AKCSB
BELYDIA V.D. ELBE
AKCSBA979556
DOMOSSI OF MARIENLAND
AKCSBA368159
 BLANK V.D. DOMSTADT
AKCSBA047992
 MUCK V. BRUNIA
DPZB44392
 LUZ V. RÖDELTAL
DZB40084
 HELLA V.D. WINTERBURG
DZB40909
 CORA V.D. RUPPERTSBURG
DZB43291
 HAMLET V. HERTHASEE
DZB41151
 ADA V.D. ADELSHÖHE
D.P.Z.B.25976
 OSSI V. STAHLHELM
AKCSBA210511
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
 MUCK V. BRUNIA
DPZB44392
 ADDA V.D. HEEK
DPZB38623
 KLEOPATRA V. BURGUND
DZB48458
 HELIOS V. SIEGESTOR
DPZ39728
 FREYA V. BURGUND
DPZ43546
 DORICKA V.D. ELBE
AKCSBA688039
 WESTPHALIA'S URANUS
AKCSBA355370
  PERICLES OF WESTPHALIA
AKCSB A169573
 KURT V.D. RHEINPERLE-RHEINGOLD
AKCSB857104
 PRINCESS LATONA OF WESTPHALIA
AKCSB 971721
 JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
 CHERLOC V. RAUFELSEN
DZB47216
 BELLA (ALICE) V.D. SONNENHÖHE
DZB46185
 WESTPHALIA'S RAMONA
AKCSBA250257
 KURT V.D. RHEINPERLE-RHEINGOLD
AKCSB857104
 ASTOR OF WESTPHALIA
AKCSB 901610
 ANITA V. IMMERMANHÖHE
DZB45544
 JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
 CHERLOC V. RAUFELSEN
DZB47216
 BELLA (ALICE) V.D. SONNENHÖHE
DZB46185
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919* 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009