DOLF V. SCHÖLZBACH
NHSB371374
DZB79556
3.6.1965
Male
Colour: Black
Breeder: Gebrüder Schneiders, Meppen, Germany

A&K,Helsinki, Finland
ARCO OF FAYETTE CORNER
DP ÖHZB 7759
 CITTO V. FÜRSTENFELD
DP76169
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 ALF V. HAGENFREUND
DZ48905
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 CARMEN V. FELSINGPASS
DP71553
 IGON V. NAUNHOF
DZB64406
 HEDE V. FELSINGPASS
DZB64415
 PEGGY V. HUNGLBRUNN
DP7758
 ORI V. HUNGLBRUNN
DP07755
 ATMAR V. LAMBERGA
 JUNO V. HUNGLBRUNN
 MENA V. HUNGLBRUNN
DP07756
 ATMAR V. LAMBERGA
 HILLE V. HUNGLBRUNN
BETTY V. SCHÖLZBACH
DZB77970
 MARKO V. WEBERCK
DZB75116
 ARMIN V. DORNBERG
DZB69956
 MAX V. WÜRTTENBERG
DZB63102
 GOLDINE V. SANDFONTAINE
DZB65101
 ASSI V. NEUBENDENHEIM
DZB70677
 FALK V. BUCHENHAIN
DZB66642
 HEXE V. KLEINWALDHEIM
DZB66713
 ALPHA V. HASELBUSCH
DZB77097
 DORN V. ST CLEMENTS
DZB74810
 DORO V. KATOVENBLUT
DZB69880
 BIANKA V. WEIDENECK
DZB70849
 ASTRID V. HAUS ERWE
DZB75032
 CARLO V. HOF ARDEY
DZB68893
 BIGGI V. MÜNSTERBLICK
DZB69839

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009

A&K, Helsinki, Finland