FALKO V. NEFFETAL
DZB76646
male
born: 1959
breeder: (Germany)
CONDOR V. NEFFETAL
DZB71163
 JAN V. KLEINWALDHEIM
DZB69249
 TROLL V. EVERSBURG
DZB48/716
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 CHRISTEL V.D. BRÜNOBURG
DZB56949
 EDDA V. KLEINWALDHEIM
DZB48/1291
 ALF V.D. GEER
DZB57468
 BRITTA V. KLEINWALDHEIM
DZB47/8
 ANKA V.D. OLIGSHÖHE
DZB49/1450
  ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
  CHRISTEL V.D. CHARLOTTENHÖH
DZB47/283
 GARANT V. HÜHNERHOF
DZB55396
 BESSY V. LEUENTURM
DZB56028
CORA V.D. WILDINGSHÖHE
DZB70020
 AMOR V. HAUS BORMES
DZB48/552
 ALF V.D. GEER
DZB57488
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ADDI V. GROSS HAGEN
DZB55548
 ADDI V.D. MINERVA
DZB57393
 VICTOR V. HAGENSTOLZ
DZB55314
 URSEL V. HAGENSTOLZ
DZB54463
 ANKA V.D. MÖNCHSSTADT
DZB49/1464
 ALF V.D. GEER
DZB57488
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ADDI V. GROSS HAGEN
DZB55548
 ANKA V.D. KESSELBURG
DZB65088
 BLITZ V.D. NYMPHENBURG
DZB54328
 CARLA V.D. SAMT-UND SEIDENSTADT
DZB48/903

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009

A&K, Helsinki, Finland