Dobermann Pedigrees

FELA V. PORTOS
DZB114068
25.10.1997
Male
Colour: Black
Breeder: W. & S. Broumas, Germany
Owner: Maria Eng, Norway
 
 © Dobermann Pedigrees - Finland
BADGES V. VAALSERQUARTIER
DZB104367
CASTOR V.D. MOOREICHE
DZB098836
ALI V. LANGENHORST
DZB089464
GUY'S HILO V. NORDEN STAMM
DZB88881
BRYAN V. FORELL
S26273/68
GUNTHERSFORST BURGA
SF17085/70
BIENE V. NIEDERKASSEL
DZB86317
SATAN V. ELLENDONK
DZB82022
BLANKA V.D. AU
DZB82631
BRISTA V. REUSCHENBERG
DZB093895
BINGO V. ELLENDONK
DZB86210
JAGO V. BEELEN
DZB83381
PALMA V. ELLENDONK
DZB81331
KIM V. STADTWALD
DZB90307
GUY'S HILO V. NORDEN STAMM
DZB88881
PICADOR AASE
N02872/76
BELLA V. FLANDRICHEN LÖWEN
DZB97228
GOG GOLIATH V. DIASPORA
NHSB1254601
BJÖRN V. STOKEBRAND
NHSB1059167
NIMROD HILO V. FRANCKENHORST
NHSB937287
CEYLONIA V. FRANCKENHORST
NHSB640243
ERE-IRIS-EZRA V. DIASPORA
NHSB1089064
BRONCO V. ZENN
DZB86325
IRIS V. FRANCKENHORST
NHSB796205
ALEXA V. HEIDERHOF
DZB92312
BRONCO V. ZENN
DZB86325
 JAGO V. BEELEN
DZB83381
ELKE V. PFÄLZER WALDHEIM
DZB83950
EICKE V. STADTWALD
DZB88126
NERO V. HAGENSTERN
DZB84128
ALEXA V. TAUBERGRUND
DZB81700
DAPHNE V. MOERSER SCHLOSS
DZB107582
BRYAN V. ADANZ
DZB102775
FELA V. FRANCKENHORST
NHSB 1427508 
VINCENT V. FRANCKENHORST
NHSB1103033
NIMROD-HILO V. FRANCKENHORST
NHSB937287
MEDINA DEI PIANI DI PRAGLIA
NHSB1049013
POMPIE DUTCH DEWI
NHSB1150719
SALVADOR V. FRANCKENHORST
NHSB1001823
POMPIE ALCYONE
KCSB840BN
HERTOGIN LADY LAURA V. LE DOBRY
DZB100893
GRINGO V. FRANCKENHORST
NHSB1435603
HERTOG ALPHA V. LE DOBRY
NHSB1105438
VIVRE VIVIEN V. FRANCKENHORST
NHSB1103039 
HERTOGIN ENDY V. LE DOBRY
NHSB1221192
DAN DIAZ V. DIASPORA
NHSB1024695
 HERTOGIN ANGEL V. LE DOBRY
NHSB1105444
FARA V. MOERSER SCHLOSS
DZB98687
BASTIAN V. GOLDSMIEDING
DZB93657
BINGO V. ELLENDONK
DZB86210
JAGO V. BEELEN
DZB83381
PALMA V. ELLENDONK
DZB81331
 ASSI V. LANGENHORST
DZB89470
GUY'S HILO V. NORDEN STAMM
DZB88881
BIENE V. NIEDERKASSEL
DZB86317
GOLDI V. PAPENKAMP
DZB93824
FERRO V.D. SCHWARZEN GARDE
DZB89900
DON BRYAN V. FRANCKENHORST
NHSB717392
DIXI V. KLÖVENSTEEN
DZB87215
AFRA V. PAPENKAMP
DZB87098
FALK V. ROTBACHTAL
DZB80781
INA V. JUNGFIERNSTIEG
DZB84221
AK,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009
 

Portos v Fela DZB114068 black*25.10.1997

Portos v Fela 
DZB114068 black*25.10.1997

Vaalserquarter v Badges 
DZB104367 black*11.03.1991
II 
Mooreiche vd Castor 
DZB98836 black*05.05.1986
III 
Langenhorst v Ali 
DZB89464 black*29.10.1977
IIII 
Norden Stamm v Guy's Hilo 
N02670/73 black*05.08.1972
IIIII 
Forell v Bryan 
DZB80934 black*05.04.1968
IIIIE 
Gunthersforst Burga 
SF17085/70 black*21.03.1970
IIIE 
Niederkassel v Biene 
DZB86317 brown*05.03.1975
IIIEI 
Ellendonk v Satan 
DZB82022 black*03.12.1969
IIIEE 
Au vd Blanka 
DZB82631 brown*06.08.1970
IIE 
Reuschenberg v Brista 
DZB93895 black*01.06.1982
IIEI 
Ellendonk v Bingo 
DZB86210 black*24.01.1975
IIEII 
Beelen v Jago 
DZB83381 brown*03.06.1971
IIEIE 
Ellendonk v Palma 
DZB81331 black*08.11.1968
IIEE 
Stadtwald v Kim 
DZB90307 black*10.08.1978
IIEEI 
Norden Stamm v Guy's Hilo 
N02670/73 black*05.08.1972
IIEEE 
Picador Aase 
N02872/76 black*03.12.1975
IE 
Flandrischen Löwen v Bella 
DZB97228 black*14.04.1985
IEI 
Diaspora v Gog Goliath 
NHSB1254601 black*06.01.1983
IEII 
Stokebrand v Björn 
NHSB1059167 black*03.06.1979
IEIII 
Franckenhorst v Nimrod-Hilo 
NHSB937287 black*19.12.1976
IEIIE 
Franckenhorst v Ceylonia 
NHSB640243 black*21.11.1972
IEIE 
Diaspora v Ere Iris Ezra 
NHSB1089064 brown*18.08.1979
IEIEI 
Zenn v Bronco 
DZB86325 black*19.03.1975
IEIEE 
Franckenhorst v Iris 
NHSB796205 black*11.12.1974
IEE 
Heidehof v Alexa 
DZB92312 black*09.11.1980
IEEI 
Zenn v Bronco 
DZB86325 black*19.03.1975
IEEII 
Beelen v Jago 
DZB83381 brown*03.06.1971
IEEIE 
Pfälzer Waldheim v Elke 
DZB83958 black*31.05.1972
IEEE 
Stadtwald v Eicke 
DZB88126 black*05.07.1976
IEEEI 
Hagenstern v Nero 
DZ84128 black*20.08.1972
IEEEE 
Taubegrund v Alexa 
DZB81700 black*25.05.1969

Moerser Schloss v Daphne 
DZB107582 black*24.08.1993
EI 
Adanz v Bryan 
DZB102775 black*29.10.1989
EII 
Franckenhorst v Fela 
NHSB1427508 brown*24.05.1985
EIII 
Franckenhorst v Vincent 
NHSB1103033 black*02.03.1980
EIIII 
Franckenhorst v Nimrod-Hilo 
NHSB937287 black*19.12.1976
EIIIE 
Piani di Praglia dei Medina 
NHSB1049013 black*18.06.1977
EIIE 
Pompie Dutch Dewi 
NHSB1150719 brown*29.04.1981
EIIEI 
Franckenhorst v Salvador 
NHSB1001823 black*04.04.1978
EIIEE 
Pompie Alcyone 
KCSB840BN black*17.03.1977
EIE 
Le Dobry v Hertogin Lady Laura 
 NHSB1538308
DZB100893
black*05.04.1987
EIEI 
Franckenhorst v Gringo 
NHSB1435603 black*04.10.1985
EIEII 
Le Dobry v Hertog Alpha 
NHSB1105438 black*09.12.1979
EIEIE 
Franckenhorst v Vivre Vivien 
NHSB1103039 black*02.03.1980
EIEE 
Le Dobry v Hertogin Endy 
NHSB1221192 black*06.05.1982
EIEEI 
Diaspora v Dan Diaz 
NHSB1024695 black*29.08.1978
EIEEE 
Le Dobry v Hertogin Angel 
NHSB1105444 black*09.12.1979
EE 
Moerser Schloss v Fara 
DZB98687 black*21.03.1986
EEI 
Goldschmieding v Bastian 
DZB93657 brown*18.03.1982
EEII 
Ellendonk v Bingo 
DZB86210 black*24.01.1975
EEIII 
Beelen v Jago 
DZB83381 brown*03.06.1971
EEIIE 
Ellendonk v Palma 
DZB81331 black*08.11.1968
EEIE 
Langenhorst v Assi 
DZB89470 black*29.10.1977
EEIEI
Norden Stamm v Guy's Hilo 
N02670/73 black*05.08.1972
EEIEE 
Niederkassel v Biene 
DZB86317 brown*05.03.1975
EEE 
Papenkamp v Goldi 
DZB93824 black*11.06.1982
EEEI 
Schwarzen Garde vd Ferro 
DZB89900 black*25.02.1978
EEEII 
Franckenhorst v Don Bryan 
NHSB717392 black*16.12.1973
EEEIE 
Klövensteen v Dixi 
DZB87215 black*19.11.1975
EEEE 
Papenkamp v Afra 
DZB87098 black*27.10.1975
EEEEI 
Rotbachtal v Falk 
DZB80781 black*09.03.1968
EEEEE 
Jungfernstieg v Ina 
DZB84221 black*23.08.1972