Dobermann Pedigrees

FELIX V. HAMMONIA
DZB86390
10.4.1975
Male
Colour: Brown
Breeder: U. Sternberg, Germany
CHICO V. FORELL
DZB81130 
ODIN V. FORELL
DZB777769
FALKO V. HAGENSTOLZ
DZB76522
LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
KITTY V. HAGENSTOLZ
DZB70083
IRIS V. FORELL
DZB77618
DIRK V. GOLDBERG
DZB76137
VILJA GERMANIA
DZB76656
CITA GERMANIA
DZB77767
CÄSAR V. WEIDENECK
DZB71987
 CÄSAR V. KLOCKENHOF
DZB63047
 FANNY V. FASANENHEIM
DZB68353
RENI GERMANIA
DZB74717
 GÖTZ V. BISMARKSTEG
DZB68818a
 ANJA V. WELEBERG
DZB71313
 ANKA V.D. SIEGFRIEDSHÖH
DZB80211
 MECKIE V. FÜRSTENFELD
DZB78342
 BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 INKA V.D. NORDBURG
DZB74721
 CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 CARMEN V. FELSINGPASS
DZP71553
 VERA V. HAUS JÜNEMANN
DZB78800
 ERGO V. LIEBETHALERGRUND
DZB77608
 DIRK V. GOLDBERG
DZB76137
 BALBY V. DOBERMANNHOF
DZB74598
 ERLE V.D. MARKALDENHOVEN
DZB77148
 HARRY V. SÜBERZIRK
DZB74742
 ASTRIED V. NEUBENDENHEIM
DZB70679

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009