FRIDO V. LUDWIKSBURG
DZB46433
6.6.1931
 Male
Colour: Black
 Breeder: (Germany)
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland   http://koti.mbnet.fi/dob/
 EDEL V.D BARBAROSSANHÖHLE
DZB39789
 ALTO V. SIGALSBURG
DZB23417
 LUX V.D. BLANKENBURG
DZB6560
 BURCHEL V. SIMMENAU
DZB6238
 ASTA VOSS
DZB6237
 LOTTE V. RÖNECKENSTEIN
DZB20691
 ALEX V. FINOHÖHE
DZB8754
 DORA V. WIESENGRUND
DZB8080
 DILLY V. STOLZENBERG
DZB21455
 TROLL V.D. BLANKENBURG
DZB6334
 BELLING V. BERLIN
DZB1945
 ASTA VOSS
DZB6237
 LOTTE I V. SIMMENAU
DZB6753
 ALEX V. SIMMENAU
DZB5626
 GUDRUN V. HORNEGG
DZB8130
 CILLY V. RHEINADLER
DZB41237
 ALTO V. SIGALSBURG
DZB23417
 LUX V.D. BLANKENBURG
DZB6560
 BURCHEL V. SIMMENAU
DZB6238
 ASTA VOSS
DZB6237
 LOTTE V. RÖNECKENSTEIN
DZB20691
 ALEX V. FINOHÖHE
DZB8754
 DORA V. WIESENGRUND
DZB8080
 BETTY V. ST. ODILE
 FELS V.D. ECKARDTSBURG
DZB15404
 ALEX V. FINOHÖHE
DZB8754
 ISOLDE V. CÖLN
 *****
 *****
 *****
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://koti.mbnet.fi/dob/