Dobermann Pedigrees

GERO V.D. MOOREICHE
DZB101987
29.1.1989
male
colour: black
breeder: K. Kölbl, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland
ASKO V.D. WEYERMÜHLE
DZB93732
(27.2.1982*black)
 BINGO V. ELLENDONK
DZB86210
JAGO V. BEELEN
DZB83381
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 DASCHA V. FORELL
DZB81481
 PALMA V. ELLENDONK
DZB81331
 MIKO V. FÜRSTENFELD
DZB78340
IRIS V. ELLENDONK
DZB79034
 CONA V. NIEDERKASSEL
DZB88722
 SATAN V. ELLENDONK
DZB82022
 GERO V. ELLENDONK
DZB78108
 AFRA V. HOHENSTAUFEN
DZB80145
 BLANKA V.D. AU
DZB82631
(06.08.1970*brown)
 RALF V. FORELL
DZB79039
 ASTA V. FISCHWEILER
DZB80523
CORA V.D. MOOREICHE
DZB98838
(5.5.1986*black)
 ALI V. LANGENHORST
DZB89464
 GUY'S HILO V. NORDEN STAMM
DZB88881
 BRYAN V. FORELL
S26273/68
 GUNTHERSFORST BURGA
SF17085/70
 BIENE V. NIEDERKASSEL
DZB86317
 SATAN V. ELLENDONK
DZB82022
 BLANKA V.D. AU
DZB82631
 BRISTA V. REUSCHENBERG
DZB93895
(1.6.1982*black)
 BINGO V. ELLENDONK
DZB86210
 JAGO V. BEELEN
DZB83381
 PALMA V. ELLENDONK
DZB81331
 KIM V. STADTWALD
DZB90307
(10.8.1978*black)
 GUY'S HILO V. NORDEN STAMM
DZB88881
 PICADOR AASE
N2872/76
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees - Finland