Dobermann Pedigrees
GILDA V. HAUS JÜNEMANN
DZB 79534
8.7.1965
Female
Colour: Black
Breeder: Friedrich Jünemann, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland http://koti.mbnet.fi/dob/
 ERGO V. LIEBETHALERGRUND
DZB77608
 DIRK V. GOLDBERG
DZB76137
 MUCK V. HAGENSTOLZ
DZB74271
 ALF V. HAGENFREUND
DZB 48/905
 KITTY V. HAGENSTOLZ
DZB70083
 NETTE V. HAGENSTOLZ
DZB74280
 ALF V.D. WOLZENBURG
DZB47/218
 BEATE V. GOLDBERG
DZB65062
 BALBY V. DOBERMANNHOF
DZB74598
 CARLO V. OELBERG
DZB70327
 FALK V. KETTLERHORST
DZB64034
 ALMA V. OELBER
DZB64621
 BALBY V. ALTENRHEINERWEG
DZB62339
 BRUNO V.D. BRÜNOBURG
DZB56843
 ALLI V.D. EMSPERLE
 HERBA V. HAUS JÜNEMANN
DZB 78290
FALKO V. HAGENSTOLZ
DZB76522
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 KITTY V. HAGENSTOLZ
DZB70083
 AMOR V. HAUS BORMES
DZB47/552
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 BELLA V. STOLZENFEST
A139930
ROLAND V. ADLERHOF
DZB 74921
ARKO V. BRINKMOOR
DZB70993
 LONY V.D. SCHELLBERGEN
DZB48/839
ASSI V. FALKENECK 
DZB 75807
BLITZ V. SCHNEEWITSHENWEG
DZB70195
 *

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://koti.mbnet.fi/dob/