GUNTHERSFORST IKE
SF05116/59
15.10.1958
Male
Colour: Black
Breeder: Gunther Groth, Helsinki, Finland

© Dobermann Pedigrees http://www.sunpoint.net/~doberman
 BLIZ V. OSTERTOR
SF00274/55
 BLIZ V. SCHNEEWITCHENWEG
DW70195
 CÄSAR V KLOCKENHOF
DZB63047
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
 DIANA V. OESTERRIED
DZP48/949
 BENNO V. ROMBERG
DZB47/45
 LEA V. NOTBURGATAL
DZB55755
 CHRISTEL V. SALZESTADT
DW64025
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DPZ53726
 CAROLA V. SÜDHARZ
DPZ54675
 ASTA V. STRUTHIO
DPZ47/206
 DIETER V. WILLERSEE
DPZ55375
 DOHLE V. STAHLHELM
DPZ55725
 ARMI V. WIR 
SF04044/56 K
 NORD GERMANIA
SF03133/56
 CÄSAR V KLOCKENHOF
DZB63047
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
 ESTER GERMANIA
DZB47/184
 FRIDO V. FÜRSTENLAGER
DZB55543
 DRAGA V. GERMANIA
DZB56795
 PELLAVAKASKEN PEPPI
SF03455/53 F
 TURTIN TARU
SF00211/52
 EDMUNDTOPP FAUST
SF2386 B
 LOLA
SF15552/XI
 KANTONIEMEN ETTI
SF04923 B
 REX
2929 A
NKKS2159 S
 CERRI V. UNSER-HEIM
SF22459 XXX

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://www.sunpoint.net/~doberman