Dobermann Pedigrees
HELGA V. FÜRSTENFELD
DZB77352
AKCWA186299
4.1.1961
Female
Colour:
Breeder: H. Palmer, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland http://koti.mbnet.fi/dob/
 DIRK V. GOLDBERG
DZB76137
 MUCK V. HAGENSTOLZ
DZB74271
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47/074
 KITTY V. HAGENSTOLZ
DZB70083
 AMOR V. HAUS BORMES
DZB47/552
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 NETTE V. HAGENSTOLZ
DZB74280
 ALF V.D. WOLZENBURG
DZB47/218
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 HALAPA V. HAGENSTOLZ
DZB5651
 BEATE V. GOLDBERG
DZB65062
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 HALAPA V. HAGENSTOLZ
DZB5651
 CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47/074
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
 CARMEN V. FELSINGPASS
DZP71553
 IGON V. NAUNHOF
DZB64406
 AMOR V. HAUS BORMES
DZB48/552
 GITTA V.D. SÜCHTELNER HÖHEN
DZB58961
 HEDE V. FELSINGPASS
DZB64415
 BORIS V. REHWALDE
DZB58562
 ADA V. SATORIOUSHOF
DZB59809

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://koti.mbnet.fi/dob/