HUMPHREY V. FERROLHEIM
NHSB961302
1.6.1977
male
colour: brown
breeder: H.J.R. Stoffels, Enschede, Holland (?)
BERRY V. BUCHENBERG
DZB85733
 CÄSAR V. BEELEN
DZB82096
 FLINT V. EICHENHAIN
DZB80894
 ANDY V. EICHENHAIN
DZB78667
 WILMA V. FÜRSTENFELD
DZB79822
 GONDA V. EICHENHAIN
DZB80943
 BORIS V. HAGENSTOLZ
DZB78945
 HELLA V. FORELL
DZB77433
 IRA V. ROTBACHTAL
DZB82349
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 ODIN V. FORELL
DZB777769
 CITA GERMANIA
DZB77767
 EVI V. ROTBACHTAL
DZB80777
 BUB V. WEISSEN THURM
DZB78358
 CILLA V. ROTBACHTAL
DZB79199
ASTRID AMANDA V. FERROLHEIM
NHSB714292
 JÜRGEN V. HAGENSTERN
NHSB556344
DZB83285
 BONNI V. FORELL
DZB80937
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 KIRA V. ROMBERG
DZB 78325
 DONA V. EICHENHAIN
DZB80245
 RONDO V. FORELL
DZB79038
 HELLA V. FORELL
DZB77433
 AMANDA V. STIFTHUB
DZB83123
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 ODIN V. FORELL
DZB77769
 CITA GERMANIA
DZB77767
 HESTA V. ELLENDONK
DZB78561
 BASKO V. OBERDAL
DZB77579
 DIXI V. KRAKAU
DZB77280

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009