Dobermann Pedigrees
ILKA V. FRANKENLAND
DZB93204
28.9.1981
Female
Colour: Black
Breeder: Leo Schellmann, Germany
© Dobermann Pedigrees - Finland
BRONCO V. ZENN
DZB86325
JAGO V. BEELEN
DZB83381
CHICO V. FORELL
DZB81130
 ODIN V. FORELL
DZB78769
 CITA GERMANIA
DZB77767
 DASCHA V. FORELL
DZB81481
VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 KIRA V. ROMBERG
DZB78325
 ELKE V. PFÄLZER WALDHEIM
DZB83950
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
 CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
 BIENE V. STOLLBURG
DZB80227
 ALEX V. NICOLANBERG
DZB78186
 FEE V. FRANKENLAND
DZB78618
CASTRA V. FRANKENLAND
DZB90502
 ATHOS V. NYMPHENBURG
DZB87419
 EICK V. ESCHENHOF
DZB84959
 FLINT V. FORELL
DZB82339
 FEE V. HAGENSTERN
DZB82336
 CORA V.D. BRUNNENSTADT
DZB85499
 LUX V. STEINWEG
DZB83456
 GITTA V. HESSENLAND
DZB83195
 XIRA V. NORDEN STAMM
DZB88473
 GUY'S HILO V. NORDEN STAMM
DZB88881
BRYAN V. FORELL
S26273/68
 GUNTHERSFORST BURGA
SF17085/70
 OIRI V. NORDEN STAMM
N6895/74
 ZAR V. FORELL
DZB80374
 SF09700/68
 GUY'S HEIDI V. NORDEN STAMM
N6895/73

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009