IMMO V. HAUS JÜNEMANN
SF12747/63
DZB78294
VDH3564
7.5.1963
male 
colour:
   breeder: Friedrich Jüneman, Germany
owner: Gunter Groth, Oulunkylä, Finland
 
 
© Dobermann Pedigrees http://www.sunpoint.net/~doberman
ERGO V. LIEBETHALER GRUND
DZB77608
(21.6.1961)
DIRK V. GOLDBERG
DZB76137
MUCK V. HAGENSTOLZ
DZB74271
ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
KITTY V. HAGENSTOLZ
DZB70083
NETTE V. HAGENSTOLZ
DZB74280
ALF V. WOLZENBURG
DZB47/218
BEATE V. GOLDBERG
DZB65062
BALBY V. DOBERMANNHOF
DZB74598
CARLO V. OELBERG
DZB70327
(2.11.52)
FALK V. KETTLERHORST
DZB64034
ALINA V. OELBERG
DZB64621
BALBY V. ALTENRHEINERWEG
DZB62339
BRUNO V.D. BRÜNOBURG
DZB56843
ALLI V.D. EMSPERLE
DELFI V. BIESENBERG
DZB76964
(24.12.1959)
ARKO V. MÜHLENECK
DZB75965
(12.8.1957)
ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47/74
BUNA V. MOSELLAND
DZB74314
ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
BUNA V. DYK'SCHEN
BIRGA V. BIRKEBÄCHLE
DZB75745
(10.4.1957)
RENO V. BADNER LAND
DZB66568
BORIS V. REHWALDE
DZB58562
ALFA V.D. NEUBURG
DZB62575
ANDREA V. ADELSHOFEN
DZB74416
CÄSAR V. GÄNSBERG
DZB63123
ANKA V. FALTERHECKLE
DZB70030
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://www.sunpoint.net/~doberman