Dobermann Pedigrees

MÄDEL V. RANDAHOF
AKC W 003621
18.11.1944
Female
Colour: Black
Breeder: (USA)
A-K © Dobermann Pedigrees - Finland
 BUTCH V. RITTENHOUSE
 FERRY V. RAUFELSEN
OF GIRALDA
AKCSBA304088
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
 MUCK V. BRUNIA
DPZB44392
 ADDA V.D. HEEK
DPZB38623
 JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
 CHERLOC V. RAUFELSEN
DZB47216
 BELLA (ALICE) V.D. SONNENHÖHE
DZB46185
 KARA V. RANDAHOF
 JOCKEL V. BURGUND
AKCSBA038662
HELIOS V. SIEGESTOR 
DZB 39728
 JESSY V LOBENSTEIN
DZB 40141
 IRIS V. RANDAHOF
AKCSBA052877
 SATAN V.D. SCHROTH
AKC 879442
 BONA V BLANKENBURG
AKC 702946
 INDRA V. LINDENHOF
AKCSBA424338
 MUCK V. BRUNIA
DZB44392
AKCSB886386
 LUZ V. RÖDELTAL
DZB40084
 ALTO V. SIGALSBURG
DZB23417
 FEE V. RÖDELTAL
DZB25116
 HELLA V.D. WINTERBURG
DZB40909
 AXEL V. HARDTGEBIRG
DZB32684
 FERRI V.D. WINTERBURG
DZB34429
 MITZI OF LAWNWOOD
AKCSBA417390
 CARSO OF LAWNWOOD
AKCSB 974111
 CLAUS OF LAWNWOOD
AKC 803378
 IMA OF LAWNWOOD
AKC 791223
 LADY LAZZAR OF WHITNAL
AKCSB A011876
 OCHSNER'S SON OF BIG BOY
AKC 766512
 HARD LUCK LASSIE
AKC 820198

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009

Randahof of Maedel AKCW003621 black*18.11.1944

Randahof of Maedel 
AKCW003621 black*18.11.1944

Rittenhouse of Butch 
(Rittenhouse of Mr Butch)
II 
Raufelsen v Ferry 
DZB51454 black*09.01.1937
III 
Engelsburg vd Troll 
DZB48591 black*01.06.1933
IIII 
Brunia v Muck 
DZB44392 black*09.07.1929
IIIII 
Rödeltal v Luz 
DZB40084 black*27.05.1926
IIIIE 
Winterburg vd Hella 
DZB40909 black*22.10.1926
IIIE 
Heek vd Adda 
DPZB38623 black*21.04.1925
IIIEI 
Thumshöhe vd Artus 
DZB18601 black*13.05.1922
IIIEE 
Bülow v Algunde 
DZB24799 black*27.04.1923
IIE 
Sonnenhöhe vd Jessy 
DZB49753 black*28.06.1934
IIEI 
Raufelsen v Cherloc 
DZB47216 black*28.02.1932
IIEII 
Siegestor v Helios 
DPZ39728 black*04.01.1926
IIEIE 
Simmenau v Prinzess Pia 
DPZ42091 black*25.04.1928
IIEE 
Sonnenhöhe vd Bella (Alice) 
DZB46185 black*22.01.1931
IIEEI 
Ludwiksburg v Dewald 
AKCSB830054 *01.12.1928
IIEEE 
Sonnenhöhe vd Asta II 
DZB41750
IE 
Randahof of Kara 
(Randahof v Kara)
IEI 
Burgund v Jockel 
AKCSBA038662 black*24.05.1932
IEII 
Siegestor v Helios 
DPZ39728 black*04.01.1926
IEIII 
Röneckenstein v Stolz 
DZB17303 black*18.02.1922
IEIIE 
Siegestor v Ella 
DZB25403 black*08.06.1923
IEIE 
Lobenstein v Jessy 
DZB40141 black*04.06.1926
IEIEI 
Sigalsburg v Alto 
DZB23417 black*24.03.1923
IEIEE 
Margaretenhof v Hedda 
DZB36490 brown*11.09.1924
IEE 
Randahof of Iris 
AKCSBA052877
IEEI 
Schroth vd Satan 
AKC879442 black*29.01.1933
IEEII 
Blankenburg vd Karl 
AKC722359
IEEIE 
Schroth Valley of Lady 
AKC842299
IEEE 
Blankenburg vd Bona 
AKC702946
IEEEI 
Falkensee v Burschel 
AKC 553217
IEEEE 
Riga v Altara 
AKC699653

Lindenhof v Indra 
AKCSBA424338
EI 
Brunia v Muck 
DZB44392 black*09.07.1929
EII 
Rödeltal v Luz 
DZB40084 black*27.05.1926
EIII 
Sigalsburg v Alto 
DZB23417 black*24.03.1923
EIIII 
Blankenburg vd Lux 
DZB6560 black*25.08.1918
EIIIE 
Röneckenstein v Lotte 
DZB20691 black*18.02.1922
EIIE 
Rödeltal vd Fee 
DZB25116 black*07.04.1923
EIIEI 
Pleissenburg Jordihort vd Faust 
DZB6644 black*14.04.1919
EIIEE 
Rödeltal v Carla 
DZB13049 black*19.09.1921
EIE 
Winterburg vd Hella 
DZB40909 black*22.10.1926
EIEI 
Haardgebirg v Axel 
DZB32684 black*04.04.1924
EIEII 
Atlantic v Densos 
DZB11984 black*24.08.1921
EIEIE 
Pfälzer Rhein v Asta 
DZB19952 black*26.09.1922
EIEE 
Winterburg vd Ferri 
DZB34429 black*23.10.1924
EIEEI 
Römerhof v Benno 
DZB12015 black*15.08.1920
EIEEE 
Brennetstried v Lotte 
DZB9277 black*29.04.1919
EE 
Lawnwood of Mitzi 
AKCSBA417390 black
EEI 
Lawnwood of Carso 
AKCSB974111
EEII 
Lawnwood of Claus 
AKC 803378
EEIII 
Popp v Rollo 
AKC747259 black*17.07.1929
EEIIE 
Lawnwood of Ima 
AKC791223 black*21.07.1929
EEIE 
Lawnwood of Ima 
AKC791223 black*21.07.1929
EEIEI 
Sigalsburg v Claus 
AKCSB600529 black*13.01.1924
EEIEE 
Reyem v Adie 
AKC517408 black*23.09.1925
EEE 
Whitnal of Lady Lazzar 
AKCSBA011876 black*28.05.1933
EEEI 
Ochsner's Son of Big Boy 
AKC766512 black*17.05.1930
EEEII 
White Gate of Big Boy 
AKCSB572868 black*06.12.1926
EEEIE 
Robinson's Miss Lou 
AKC695758 black*06.01.1929
EEEE 
Hard Luck Lassie 
AKC 820198
EEEEI 
Simmenau-Rhinegold v Mars 
AKC 768282 *16.05.1927
EEEEE 
Robinson's Miss Lou 
AKC695758 black*06.01.1929