Dobermann Pedigrees

NINGICOSAN V.D. WEYERMÜHLE
DZB106190
NHSB1900841
29.8.1992
 Male
Colour: Black
 Breeder: M. & N. Schmitz, Germany
Owner: Antonio Perez Martin, Holland
HERTOG CONAN V. MANENSHEIDE
NHSB1647154
WASKO V. BINSELBERG
DZB95764
ALI V. LANGENHORST
DZB89464
GUY'S HILO V. NORDEN STAMM
DZB88881
BIENE V. NIEDERKASSEL
DZB86317
 QUECKE V. BINSELBERG
DZB92156
BRONCO V. ZENN
DZB86325
KENYA V. BINSELBERG
DZB89462
UDINE V. FRANKENLAND
DZB96597
MIRKO V. KLOSTER KAMP
DZB90509
BINGO V. ELLENDONK
DZB86210
KESSIE V.D, KAISERBURG NÜRNBERG
DZB86101
ILKA V. FRANKENLAND
DZB93204
BRONCO V. ZENN
DZB86325
CASTRA V. FRANKENLAND
DZB90502
GINA V.D. WEYERMÜHLE
DZB100302
BORIS V.D. WEYERMÜHLE
DZB96350
AKIM V. VACIWEBA
NHSB1010815
YAGO V.ELLENDONK
DZB 84475
RAQUINAS X'WEBBY
LOSH340307
NHSB895009
ALFA V.D. WEYERMÜHLE
DZB93737
BINGO V. ELLENDONK
DZB 86210
CONA V. NIEDERKASSEL
DZB88722
ANOUK V.D. WEYERMÜHLE
DZB93736
BINGO V. ELLENDONK
DZB86210
JAGO V. BEELEN
DZB 83381
PALMA V. ELLENDONK
DZB 81331
CONA V. NIEDERKASSEL
DZB88722
SATAN V. ELLENDONK
DZB 82022
BLANKA V.D. AU
DZB 82631
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009