Dobermann Pedigrees
QUECKE V. BINSELBERG
DZB92156
12.8.1980
female
colour: black
breeder: G. Fischer, Zwinger vom Binselberg, Germany
BRONCO V. ZENN
DZB86325
JAGO V. BEELEN
DZB 83381
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 ODIN V. FORELL
DZB78769
 CITA GERMANIA
DZB77767
 DASCHA V. FORELL
DZB81481
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 KIRA V. ROMBERG
DZB78325
ELKE V. PFÄLZER WALDHEIM
DZB83950
 VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
 BIENE V. STOLLBURG
DZB80227
  ALEX V. NICOLANBERG
DZB78186
 FEE V. FRANKENLAND
DZB78618
KENYA V. BINSELBERG
DZB89462
 FERRY V. BINSELBERG
DZB86296
PRINS V. FORELLENBÄCHLE
DZB81444
 ALI V. FORELLENBÄCHLE
DZB79692
 ARABELLA V. FORELLENBÄCHLE
DZB79696
 ASSI V. BINSELBERG
DZB82455
 BORIS V. HERKULES
DZB79680
 BELLA V. MUCKHENBACH
DZB81118
 ESTA V. HERRNBERG
DZB85907
 NERO V. BEELEN
DZB84151
 FLINT V. FORELL
DZB82339
 EDDA V. HAGENSTERN
DZB82066
 DIXI V.D. VESTE OTZBERG
DZB81638
 ALI V. FORELLENBÄCHLE
DZB79692
 ANJARA V.D. VESTE OTZBERG
DZB80182

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009