Dobermann Pedigrees
TURTIN DELILA
3829/54
29.5.1953
Female
Colour: Brown
Breeder: Toivo Turtiainen, Tapanila, Finland
EDMUNDTOPP BLITZ
4068 A
ZERO AV NORBERGA
(KOSACK)
SKL13000/XI
23313 XXX
RED KING AV FÄBODALEN
SKKS2029 PP
MOUNTEBANKS ZIG-ZAG
SKKS530 T
ASTA V. UNSER-HEIM
SKL05193 VII
GRAF GÖTZ V.D. SCHANZENHÖHE
13031 XXII
DPZ50217
NIDDI V.D. SCHWARZWALDPERLE
SF15920 XXV
LOLA
SF15552/XI
BENNO V. UNSER-HEIM
SF18247 XXVIII
GRAF GÖTZ V.D. SCHANZENHÖHE
13031 XXII
DPZ50217
NIDDI V.D. SCHWARZWALDPERLE
SF15920 XXV
LADY
SF07548/IX
(1944)
PYCKE
SKK17524 XXVII
(23.5.1936)
Owner: Lempi Rasi, Hämenlinna
Breeder: P. Pitkänen, Santahamina
HELY
SKK16172 XXV
SKK16172 XXVI
3289 VI
(28.7.1938)
Owner:Sigurd Gustaffson, Gamlakarleby

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009