Dobermann Pedigrees

VARO V. SPESSART
SHSB/LOS 206000
DZB83459
1.9.1971
Male
Colour: Black
Breeder: V. Steffan, Germany
 PRINS V. FORELLENBÄCHLE
DZB81444
ALI V. FORELLENBÄCHLE
DZB79692
ARGUS V. NEROBERG
DZB77881
 LUMP V. BASTERSHOF
DZB76420
 GINA V. FÜRSTENFELD
DZB77129
 ASTRID V. EICHENHAIN
DZB78671
 JAGO V. FÜRSTENFELD
DZB77551
 HELLA V. FORELL
DZB77433
 ARABELLA V. FORELLENBÄCHLE
DZB79696
 ARGUS V. NEROBERG
DZB77881
 LUMP V. BASTERSHOF
DZB76420
 GINA V. FÜRSTENFELD
DZB77129
 ASTRID V. EICHENHAIN
DZB78671
 JAGO V. FÜRSTENFELD
DZB77551
 HELLA V. FORELL
DZB77433
TAMARA V. SPESSART
DZB81747
 BORIS V. HERKULES
DZB79680
 ARTUS V. HAGENSTOLZ
DZB78653
 DIRK V. GOLDBERG
DZB76137
  FREYA V. HAGENSTOLZ
DZB76523
 DOLLI V. ANDREASSTIFT
DZB77485
TITUS GERMANIA
DZB76078
 GILDA V. MOSELLAND
DZB75731
 JESSY V. SPESSART
DZB77003
 CITTO V. FÜRSTENFELD
DZB76169
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 CARMEN V. FELSINPASS
DZB71553
 GOLDINE V. SPESSART
DZB75105
 IGON V. NAUNHOF
DZB64406
 SANTA V. HANDRAGORE
DZB71910
(FAUN V. SPESSART DZB64197-
DOBI V. NÖMMEGARTEN DZB69681)

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009