WEDDO V. NASSAU-ORANIEN
DZB99108
15.5.1986
Male
Colour: Black
Breeder: Hans Heil, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland   http://koti.mbnet.fi/dob/
BAQUERO V. PFAFFENBERG
DZB92699
 BRONCO V. ZENN
DZB86325
 JAGO V. BEELEN
DZB 83381
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 DASCHA V. FORELL
DZB81481
ELKE V. PFÄLZER WALDHEIM
DZB83950
VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 BIENE V. STOLLBURG
DZB80227
 GOLDI V. KIRSCHBÜHL
DZB88919
BERRY V. BUCHENBERG
DZB85753
 CÄSAR V. BEELEN
DZB82096
 IRA V. ROTBACHTAL
DZB82349
XANDRA V. ELLENDONK
DZB83698
 GERO V. ELLENDONK
DZB 78108
 PALMA V. ELLENDONK
DZB 81331
PRISKA V. NASSAU-ORANIEN
DZB94338
 BJÖRN V. STOKEBRAND
NHSB1059167
NIMROD HILO V. FRANCKENHORST
NHSB937287
GUY'S HILO V. NORDEN STAMM
DZB88881
 OLIVE OF BAMBY'S PRIDE
NHSB509517
CEYLONIA V. FRANCKENHORST
NHSB640243
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 AMARILDA V. WACHENBURG
DZB81849
ILLE V. NASSAU-ORANIEN
DZB90041
 EICK V. ESCHENHOF
DZB84959
 FLINT V. FORELL
DZB82339
 FEE V. HAGENSTERN
DZB82336
ANDRA V.D. WASSERBURG
DZB84720
 EDEL V.D. DIETENBURG
DZB81070
 DOLLI V. HOHENSTAUFEN
DZB83117
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929* * 930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999* 2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://koti.mbnet.fi/dob/