Dobermann Pedigrees
ELFRIEDE V. ELSASS
DZB6203
15.8.1914
Female
Colour: Black
Breeder: (Germany)
AK © Dobermann Pedigrees - Finland
 PRINZ MODERN V. ILM-ATHEN
DPZ683
 LUX EDELBLUT V. ILM-ATHEN
NotReg.
HELLEGRAF V. THÜRINGEN
DZB172 
 (LANDGRAF) SIGHARD V. THÜRINGEN
NZ63
 ULLRICH'S GLOCKE V. THÜRINGEN
NZ66
 SCHNUPPE V.D. SAALE
DPZ1979
(10.10.1907)
 LUX V. BUTERODT
 HERTHA V. THÜRINGEN
 LOTTE V. ILM-ATHEN
 STURMFRIED V. ILM-ATHEN
DZB2183
 PRINZ V. ILM-ATHEN
NZ303
(12.9.1901)
 BETTY I V. ILM-ATHEN
NotReg.
 SCNUPPE V. ILM-ATHEN
 PRINZ V. ILM-ATHEN
NZ303
(12.9.1901)
 SAALE
 NORA V. ELSASS
 LORD V. RIED
DZB249
 HELLEGRAF V. THÜRINGEN
DZB172
 (LANDGRAF) SIGHART V. THÜRINGEN
NZ63
 ULLRICH'S GLOCKE V. THÜRINGEN
NZ66
 NORE V. RIED
DZB129
(17.2.1905)
 PRINZ WEDDO V. THÜRINGEN
DZB179
(22.8.1903)
 FRISCH AUF NORA
DZB203
(27.1.1904)
 SENTA V. ELSASS WESTFALIA
DZB666
GRAF BENNO V. THÜRINGEN
NZ416
PETER V. ILM-ATHEN
NZ301
(18.9.1903)
ELEANORE V. THÜRINGEN
NZ162
(17.8.1903)
LOTTE V. WESTFALIA
TELL V. KIRCHWEYHE
NotReg.
THINA V. APRATH
DZB89
(15.11.1903)

1900-1909* 1910-1919* 1920-1929* 1930-1939* 1940-1949* 1950-1959* 1960-1969* 1970-1979* 1980-1989* 1990-1999* 2000-2009