Dobermann Pedigrees
ENZI V. BRÜGGENPFAD
NHSB65596
DZB50467
7.5.1935
Female
Colour: Brown
Breeder: F.W. Rüsenberg, Germany
Owner: S.L.Tan, Batavia, Holland
A / K © Dobermann Pedigrees - Finland http://koti.mbnet.fi/dob/
EHRI V. HEDWIGSBORN
DPZB43109
JOCKEL V. LOBENSTEIN
DPZB40050
ALTO V. SIGALSBURG
DZB23417
HEDDA V. MARGARETENHOF
DZB36490
WOGLINDE V. SIEGESTERN
DPZB30704
APOLLO V. SCHÜTZENECK
BURGA V. ANNENSTOLZ
HELGA V. HEIDEHOF
DPZB48425
BURCHEL V. KROENECK
DPZB44207
**?**
**?**
KITTY V. LEINENSTADT
DPZB42973
**?**
**?**

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://koti.mbnet.fi/dob/