Dobermann Pedigrees
ILSE V. LOHGRUND
DZB57512
12.9.1946
Female
Colour: Black
Breeder: H. Heuschkel, Germany

A & K © Dobermann Pedigrees - Finland http://koti.mbnet.fi/dob/
BLANK
DZB52913
BALDUR V. RINKENBÜHL
DZB46733
ARCO V. BAD HEIDELBERG
DZB44891
ORTA V. ADALHEIM
DZB45445
MIA V. RÖDELTAL
DZB50563
BLANK V.D. DOMSTADT
AKCSBA047992
BUBINA V. DEUTSCHEN ECK
DZB49089
EDITH V. LOHGRUND
DZB55751
CHERRY V. NEU-ISENBURG
DZB51561
HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
DIXI V. ZINSGUT
AGATHE V. LOHGRUND
DZB53360
OSKAR V. BURGUND
ADINA V. KLEINHELMSDORF
A&K,Helsinki, Finland
1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009


© Dobermann Pedigrees
http://koti.mbnet.fi/dob/