Dobermann Pedigrees
LORD V. NESSELRODE
DPZ1547
9.11.1910
Male
Colour:Brown
Breeder: (Germany)
A&K © Dobermann Pedigrees
 MARKO V. LÜTZELLINDEN
DZB637
 FEDOR V. APRATH
DZB244
TELL V. KIRCHWEYE
NotReg.
(1903)
 BELLI V. HESSEN
(BELLIV. SCHWABEN
gen.BELLI V. MAIN)
31
 LADY V. CALENBERG
 THINAV. APRATH
DZB89
(15.11.1903)
 ERBGRAF ZINGO V. THÜRINGEN
NZ33
(22.7.1900)
 THINDAV. THÜRINGEN
(THINDAV. EDENHOF)
DZB134
(28.5.1901)
 ZILLA V. LÜTZELLINDEN
NotReg.
 HELLEGRAF V. THÜRINGEN
DZB172
 (LANDGRAF) SIGHART V. THÜRINGEN
NZ63
(14.11.1900)
 ULLRICH'S GLOCKE V. THÜRINGEN
NZ66
(1901)
 FLORA V. HÖRNSHEIM
DZB116
 ROBBY V. HESSEN
DZB68
 GERTRUDE V. THÜRINGEN
NotReg.
 LILLI V. DEUTZ
DZB1545
 HELLEGRAF V. THÜRINGEN
DZB172
 (LANDGRAF) SIGHART V. THÜRINGEN
NZ63
(14.11.1900)
 (BARON) WINFRIED V. THÜRINGEN
(3.3.1899)
 INES V. THÜRINGEN
(1898)
 ULLRICH'S GLOCKE V. THÜRINGEN
NZ66
(1901)
 GRAF BELLING V. GRÖNLAND
GRAF BELLING V. THÜRINGEN
NZDB1
(1898)
 FREYA V. THÜRINGEN
(1898)
 RUSKA V. DEUTZ
DZB274
 RITTER BODO V. HOHENSTEIN
DZB185
 PRINZ V. ILM-ATHEN
NZ303
(BLACK)
(12.9.1901)
 HILDA V. HESSEN
NZ57
 CHICA V. DEUTZ
NotReg.
 BARON WELF V. HILDESIA
DZB27
 LOTTE V. HEDERSLEBEN
NotReg.
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909* 1910-1919* 1920-1929* 1930-1939* 1940-1949* 1950-1959* 1960-1969* 1970-1979* 1980-1989* 1990-1999* 2000-2009