Dobermann Pedigrees
PRINZ BODO V. HÖRNSHEIM
DZB3106
8.1.1912
Male
Colour: Black
Breeder: J. Engel, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland
 LORD V. RIED
DZB 249
 HELLEGRAF V. THÜRINGEN
DZB172
(LANDGRAF) SIGHART V. THÜRINGEN
NZ63
 (BARON) WINFRIED V. THÜRINGEN
(1899)
 INES V. THÜRINGEN
(1898)
 ULLRICH'S GLOCKE V. THÜRINGEN
NZ66
GRAF BELLING V. GRÖNLAND
GRAF BELLING V. THÜRINGEN
NZDB 1
(1898)
 FREYA V. THÜRINGEN
 NORE V. RIED
DZB129
(17.2.1905)
 PRINZ WEDDO V. THÜRINGEN
DZB179
(22.8.1903)
 GRAF WEDIGO V. THÜRINGEN
(25.8.1901)
 ADELE V. THÜRINGEN
(1897)
 FRISCH AUF NORA
DZB203
(27.1.1904)
 NORMANN V. FRAUENLOB
 HULDA V. ISENBURG
 ZILLA V. HÖRNSHEIM
DZB774
 FEDOR V. APRATH
DZB244
 TELL V. KIRCHWEYE
Not Reg.
(1903)
 BELLI V. HESSEN
(BELLI V. SCHWABEN
gen. BELLI V. MAIN)
31
 LADY V. CALENBERG
 THINA V. APRATH
DZB89
(15.11.1903)
 ERBGRAF ZINGO V. THÜRINGEN
NZ33
(22.7.1900)
 THINDA V. THÜRINGEN
(THINDA V. EDENHOF)
DZB134
(28.5.1901)
 ZILLA V. LÜTZELLINDEN-HÖRNSHEIM
Not.Reg.
 HELLEGRAF V. THÜRINGEN
DZB172
  (LANDGRAF) SIGHART V. THÜRINGEN
NZ63
 ULLRICH'S GLOCKE V. THÜRINGEN
NZ66
 FLORA V. HÖRNSHEIM
DZB
 ROBBY V. HESSEN
DZB
 GERTRUDE V. THÜRINGEN
DZB
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929* * 930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999* 2000-2009