Dobermann Pedigrees
TATJANA V. JÄGERHOF
DZB7787
18.12.1911
Female
Colour: Black
Breeder:  Harry Peek, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland
 MARKO V. LÜTZELLINDEN - HÖRNSHEIM-JÄGERHOF
DZB637
(25.07.1908 - brown)
(breeder: J. Bock, Germany)
FEDOR V. APRATH
DZB244
 TELL V. KIRCHWEYE
Not Reg.
(1903)
 BELLI V. HESSEN
(BELLI V. SCHWABEN
gen. BELLI V. MAIN)
31
 LADY V. CALENBERG
 THINA V. APRATH
DZB89
(15.11.1903)
ERBGRAF ZINGO V. THÜRINGEN
NZ33
(22.7.1900)
 THINDA V. THÜRINGEN
(THINDA V. EDENHOF)
DZB134
(28.5.1901)
 ZILLA V. LÜTZELLINDEN - HÖRNSHEIM
 HELLEGRAF V. THÜRINGEN
DZB172
 LANDGRAF SIGHART V. THÜRINGEN
NZ63
 ULLRICH'S GLOCKE V. THÜRINGEN
NZ66 
 FLORA V. HÖRNSHEIM
 ROBBY V. HESSEN
DZB
 GERTRUDE V. THÜRINGEN
DZB
 KITTY V. JÄGERHOF
DZB897
 URIAN V. ECKARDSTEIN
 LEPORELLO V.D. NIDDA
(LEPORELLO V.D. MAIN)
DZB35
 JUNKER SLENZ V. THÜRINGEN
NZ5
 FLORA V. GRÖNLAND
(FLORA V.D. NIDDA)
DZB9
DZ12
 BELLA V. HOHENSTEIN
 (LANDGRAF) SIGHARD V. THÜRINGEN
NZ63
 PRINZESSIN SCHLIPPCHE V. THÜRINGEN
 KITTY V.D. RUHR
 HOPSA HINZ V. THÜRINGEN
NZ146
GRAF BELLING V. GRÖNLAND
GRAF BELLING V. THÜRINGEN
NZDB 1
(1898)
 FREYA V. THÜRINGEN
 KITTY V. BURGSTADT
 
 

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


 
 


© Dobermann Pedigrees - Finland