Dobermann Pedigrees
ASTA BOHN
DZB43499
14.4.1928
Female
Colour: Black
Breeder: (Germany)
 
 AXEL V. HAARDGEBIRG
DZB32684
 DENSOS V. ATLANTIC
DZB11984
 BANJO V.D. GOLDENEN HÖHE
DZB6819
 ARNFRIED V. BRANDIS
 ERIKA V. PARTHENGRUND
 MIGNON V. PARTHENGRUND
DZB6338
 EDELBLUT V. JÄGERHOF
DPZ4691
 URSULA V. PARTHENGRUND
 ASTA V. PFÄLZER RHEIN
DZB19952
 EDELBLUT V. JÄGERHOF
DPZ4691
 PRINZ MODERN V. ILM-ATHEN
DPZ 683
 TATJANA V. JÄGERHOF
DPZ7787
 FRIEDL V. GRAUENSTEIN
DZB11792
 THEO V. KAISERRING
 JENNI
 DALMA V.D. WEIDMANNSLUST
DZB40384
 CARLO V.D. SCHWANENHÖHE
DZB21831
ASKO V. GRODNO
DZB6854
 BLUTO V. ISARSTRAND
DZB6122
 SENTA V. INDURA
 FLORA V. KLESBERNWALD
DZB7488
 LORD V. WARTEBERG
 FLORA LÜTTY
 LEA V. FRIEDEWALD
DZB13531
LORD V.D. HORSTBURG
DZB6389
 EDELBLUT V. JÄGERHOF
DPZ4691
 WERRY V.D. ROLANDSBURG
 NORA V. FRIEDEWALD
DZB6425
ASTOR V. RESIDENZ
D.P.Z.6119
 FREYA RIPPER

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009