Dobermann Pedigrees
EDELBLUT V. JÄGERHOF
DPZ 4691
25.1.1913
male
colour: black
breeder: Harry Peek, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland
PRINZ MODERN V. ILM-ATHEN
DPZ 683
LUX EDELBLUT V. ILM-ATHEN
Not Reg.
HELLEGRAF V. THÜRINGEN
DZB172
LANDGRAF SIGHART V. THÜRINGEN
NZ63
ULLRICH'S GLOCKE V. THÜRINGEN
NZ66
SCHNUPPE V.D. SAALE
DPZ1979 
LUX V. BUTERODT
HERTHA V. THÜRINGEN
LOTTE V. ILM-ATHEN
Not Reg.
STURMFRIED V. ILM-ATHEN
DZB2183
PRINZ V. ILM-ATHEN
NZ303
(12.9.1901)
BETTY I V. ILM-ATHEN
Not Reg.
SCHNUPPE V. ILM-ATHEN
PRINZ V. ILM-ATHEN
NZ303
(12.9.1901)
SAALE
TATJANA V. JÄGERHOF
DZB7787
MARKO V. LÜTZELLINDEN - HÖRNSHEIM-JÄGERHOF
DZB637
FEDOR V. APRATH
DZB244
TELL V. KIRCHWEYE
Not Reg.
THINA V. APRATH
DZB89
ZILLA V. LÜTZELLINDEN - HÖRNSHEIM
HELLEGRAF V. THÜRINGEN
DZB172
FLORA V. HÖRNSHEIM
KITTY V. JÄGERHOF
DZB897
URIAN V. ECKARDSTEIN
LEPORELLO V.D. NIDDA
(LEPORELLO V.D. MAIN)
BELLA V. HOHENSTEIN
KITTY V.D. RUHR
HOPSA HINZ V. THÜRINGEN
KITTY V. BURGSTADT

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


 
 


© Dobermann Pedigrees - Finland