Dobermann Pedigrees
BRUNO V. FRIEDEWALD
DZB6089
28.5.1915
Male
Colour:Black
Breeder:F. Waldt, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees- Finland
 LEUTHOLD V. HORNEGG
DZB1982
 LORD V. RIED
DZB249
HELLEGRAF V. THÜRINGEN
DZB172
 (LANDGRAF) SIGHART V. THÜRINGEN
NZ63
 ULLRICH'S GLOCKE V. THÜRINGEN
NZ66
 NORAV. RIED
DZB129
(17.2.1905)
PRINZ WEDDO V. THÜRINGEN
DZB179
 FRISC HAUF NORA
DZB203
(27.1.1904)
 HELGA V.D. PFALZ V. HORNEGG
DZB713
 LORD V. RIED
DZB249
 HELLEGRAF V. THÜRINGEN
DZB172
 NORAV. RIED
DZB129
(17.2.1905)
 LUNA II V.D. PFALZ
DZB
 MAX V. KAISERRING
(MAX V. ISENBURG)
(IMMO V. ISENBURG)
DZB152
(15.8.1904)
 NETTY V.D. PFALZ
DZB
 BELLA V. DAMBACHTAL
DZB3666
 MORITZ V, BURGWALL
DZB1055
 STURMFRIED V. ILM-ATHEN
DZB2183
 PRINZ V. ILM-ATHEN
NZ303
 BETTY I V. ILM-ATHEN 
NotReg.
 WALLYV.D. BURGWALL
DZB
 HELLEGRAF V. THÜRINGEN
DZB172 
 HERTA V. BURGWALL
DZB
 LOTTE V. DAMBACHTAL
DZB
LORD V. RIED
DZB249
 HELLEGRAF V. THÜRINGEN
DZB172
 NORA V. RIED
DZB129
(17.2.1905)
 LESKA V.D. WARTBURG
DZB
FEDOR V. APRATH
DZB244
 HERTHA V.D. WARTBURG
DZB
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909* 1910-1919* 1920-1929* 1930-1939* 1940-1949* 1950-1959* 1960-1969* 1970-1979* 1980-1989* 1990-1999* 2000-2009