Dobermann Pedigrees
MORITZ V, BURGWALL
DZB1055
11.7.1909
Male
Colour: Black
Breeder: O. Jäger, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland 
 STURMFRIED V. ILM-ATHEN
DZB2183
 PRINZ V. ILM-ATHEN
NZ303
GREIF V. GRÖNLAND
DZB2
ZB184
LUX
(1896)
 TILLY I V. GRÖNLAND
(1896)
 LADY V. ILM-ATHEN
Not Reg.
 BOSCO V. HEUSDORF
 ADA V. APOLDA
 BETTY I V. ILM-ATHEN 
Not Reg.
GREIF V. GRÖNLAND
DZB2
ZB184
LUX
(1896)
 TILLY I V. GRÖNLAND
(1896)
 DINA V. THÜRINGEN
Not Reg.
JUNKER SLENZ V. THÜRINGEN
DZP49
NZ5
(14.12.1897)
 DINA V. BERLSTEDT
 WALLY V.D. BURGWALL
NZ735
 HELLEGRAF V. THÜRINGEN
DZB172 
 (LANDGRAF) SIGHART V. THÜRINGEN
NZ63
 (BARON) WINFRIED V. THÜRINGEN
(1899)
 INES V. THÜRINGEN
(1898)
 ULLRICH'S GLOCKE V. THÜRINGEN
NZ66
(1901)
GRAF BELLING V. GRÖNLAND
GRAF BELLING V. THÜRINGEN
NZDB 1
(1898)
 FREYA V. THÜRINGEN
NZ3
(1898)
 HERTA V. BURGWALL
NZ775
TELL V. KIRCHWEYHE
Not Reg.
BELLI V. HESSEN
DZB31
LADY V. CALENBERG
(BLACK)
 TILLA V. HÜGEL
 PETER V. ILM-ATHEN
NZ303
 BETTY V. THÜRINGEN
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009

 
 


© Dobermann Pedigrees - Finland