Dobermann Pedigrees
CAROLA V. DÜSSELTHAL
DPZ 692
24.5.1909
Female
Colour: Blue
Breeder: (Germany)
 
 GUNZELIN V. ALTENBURG
DZB640
PRINZ V. ILM-ATHEN
NZ303
(BLACK)
(12.9.1901)
 GREIF V. GRÖNLAND
DZB184
(BLACK)
(13.6.1898)
 LUX
Not reg.
(1896)
 TILLY I V. GRÖNLAND
NZ17
(1896)
 LADY V. ILM-ATHEN
Not Reg.
(BLACK)
 BOSCO V. HEUSDORF
Not Reg.
 ADA V. APOLDA
Not Reg.
 SUSE V. THÜRINGEN
NZ100
 (LANDGRAF) SIGHART V. THÜRINGEN
NZ63
(BLACK)
 (BARON) WINFRIED V. THÜRINGEN
(1899)
 INES V. THÜRINGEN
Not Reg.
 WALPURGIS V. THÜRINGEN
NZ67
 JUNKER SLENZ V. THÜRINGEN
DZB49
(BLACK)
 GUDRUN V. THÜRINGEN
Not Reg.
 MIMMI V. STARKENBURG
DZB712
 LEPORELLO V.D. NIDDA
DZB35
 JUNKER SLENZ V. THÜRINGEN
DZB49
(BLACK)
 RAMBO
Not Reg.
 ELLY
Not Reg.
 FLORA V.D. NIDDA
DZ12
 TROLL V. GRÖNLAND
Not Reg.
 TILLY II V. GRÖNLAND
NZ28
 IRMA V. STARKENBURG
DZB144
 PRINZ ARNIM V. HOCHHEIM
DZB558
 JUNKER SLENZ V. THÜRINGEN
DZB49
(BLACK)
 GODELINDE V. THÜRINGEN
Not Reg.
 HEDDI V. APRATH
DZB69
 DOBBER V. BERGERHOF
DZB 4
 THINDA V. THÜRINGEN
DZB134

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees